Bậc Đại Học

Để trở thành sinh viên trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, các học sinh phải đạt điểm chuẩn đầu vào của trường theo quy định của Bộ Giáo dục.

Bên cạnh hình thức tuyển sinh nói trên, nhà trường còn áp dụng hình thức xét tuyển (tức là không cần tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học), đối với những học sinh nước ngoài, và những học sinh học chương trình phổ thông trung học quốc tế tại Việt Nam. Khi đó các bạn phải đạt được: kết quả tốt nghiệp phổ thông trung học loại giỏi, đồng thời có chứng chỉ TOEFL IBT từ 72 điểm trở lên hoặc IELTS từ 6.0 trở lên; tham dự và đạt yêu cầu trong buổi phỏng vấn với Hội Đồng Tuyển Sinh tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Cũng nói thêm là yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh là không bắt buộc đối với những thí sinh có quốc tịch của các nước nói tiếng Anh.

Sau khi trúng tuyển và nhập học vào trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, nhà trường sẽ căn cứ trình độ tiếng Anh của sinh viên mới để xếp lớp, và quyết định các môn học tiếng Anh tăng cường cho sinh viên khi cần thiết. Do đó các sinh viên mới nhập học sẽ phải dự kỳ thi tiếng Anh đầu vào theo hình thức thi TOEFL. Các sinh viên đã có chứng chỉ TOEFL, IELTS như nói trên sẽ được miễn kỳ thi tiếng Anh đầu vào.

Hiện tại nhà trường đang đào tạo hai loại chương trình đào tạo đại học:

  1. Chương trình học 4 năm tại trường Đại học Quốc tế với văn bằng Cử nhân/Kỹ sư do nhà trường cấp sau khi sinh viên tốt nghiệp;
  2. Chương trình đại học theo hình thức đào tạo liên kết với một trường đại học có uy tín ở nước ngoài, thời gian đào tạo là 2+2, hoặc 1+2. Ví dụ 2+2 có nghĩa là sinh viên sẽ học 2 năm tại trường Đại học Quốc tế, tiếp theo là 2 năm ở cơ sở đào tạo của trường đại học nước ngoài, và bằng cấp sẽ do trường liên kết đào tạo cấp.
Đối tác