Chương trình đào tạo trong nước

1. Giới thiệu chung:

Chương trình đào tạo của ĐHQT được thiết kế và định hướng theo chương trình các trường đại học đối tác danh tiếng ở Mỹ và các nước nói tiếng Anh. Nhà trường quản lý và vận hành chương trình theo hệ thống tín chỉ nhằm tạo sự linh hoạt cho sinh viên trong quá trình học tập và tạo sự liên thông với các trường đại học đối tác nước ngoài. Đến nay, ĐHQT có quan hệ hợp tác đào tạo với 22 trường đại học tại Mỹ, Anh, Úc, New Zealand,

2. Thông tin đào tạo

Hiện nay, trường đang đào tạo 14 ngành bậc đại học: Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, Hóa sinh, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử truyền thông, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Xây dựng, Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro), và 07 ngành đào tạo bậc cao học: Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Y sinh, Quản lý Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Toán ứng dụng.

 

   
Khoa Quản trị Kinh doanh   Khoa Công nghệ Thông tin   Khoa Công nghệ Sinh học
 
   
Khoa Điện tử Viễn thông   Bộ môn Kỹ thuật Y sinh   Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng
 
       
   

Bộ môn Kỹ thuật
Hệ thống Công nghiệp

   
Đối tác