Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Khoa Công nghệ Thông tin
Phòng O1 - 610
Điện thoại: (84-8) 37244270 – Số máy lẻ: 3232
Website: http://csc.hcmiu.edu.vn/it

Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) là Khoa đầu tiên có chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn các Trường Đại học Đông Nam Á và là một trong 4 Khoa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Với lực lượng giảng viên trẻ, trình độ cao, có tâm huyết với giáo dục và nghiên cứu, Khoa CNTT đã và đang đào tạo hàng trăm sinh viên tốt nghiệp kĩ sư và thạc sĩ ngành CNTT đảm nhận các công việc và vị trí quan trọng tại nhiều công ty CNTT Việt Nam và đa quốc gia. Một số sinh viên xuất sắc nhận được học bồng toàn phần chương trình sau đại học tại các nước Châu Âu, Úc và Mỹ. Ngoài sự nghiệp giáo dục và đào tạo, giảng viên của Khoa còn tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện dự án chuyển giao công nghệ phù hợp với định hướng xây dựng trường đại học nghiên cứu.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Khoa CNTT hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và hiện đại hóa đất nước. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản vững vàng và cập nhật công nghệ tiên tiến nhất trong môi trường học tập hiện đại. Sinh viên tốt nghiệp có kĩ năng công nghệ thông tin và kĩ năng mềm chuyên nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu của công việc, có khả năng sử dụng anh ngữ tốt trong môi trường quốc tế, đồng thời có cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững theo nhiều hướng công nghiệp hoặc nghiên cứu. Chương trình đào tạo được đánh giá và cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu thực tế và sự phát triển công nghệ thông tin.

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

- Khoa học máy tính:

Ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Khoa học Máy tính từ lập trình hướng đối tượng, ngôn ngữ giao tiếp máy tính, phát triển ứng dụng web và di động, khả năng phát triển và quản lý các hệ thống thông tin trong các tổ chức, công ty... Công nghệ hiện đại luôn được cập nhật vào các môn học để truyền đạt cho sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị khối kiến thức vững chắc và cập nhật, có thể ứng dụng vào các dự án phần mềm trong công nghiệp.

-  Kĩ thuật máy tính:

Chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính (Computer Engineering) tập trung đào tạo cho sinh viên cả lý thuyết và thực hành về phân tích và thiết kế hệ thống số, bao gồm các hệ thống máy tính thông dụng và các hệ thống nhúng chuyên dụng. Sinh viên sẽ học cách thiết kế và hiện thực các hệ thống kết hợp phần cứng, phần mềm hệ thống và phần mềm điều khiển. Các kiến thức về Thiết kế Hệ thống số, Cấu trúc Máy tính, Vi xử lý và Vi điều khiển, Hệ thống nhúng là kiến thức nền tảng được đào tạo trong chuyên ngành này.

-  Mạng máy tính:

Chuyên ngành Mạng Máy tính (Network Engineering) cung cấp các kiến thức nền tảng và nâng cao, chú trọng cả lý thuyết và thực hành, trong lĩnh vực mạng và hệ thống. Các kiến thức nền tảng về Mạng Máy tính, Hệ điều hành máy tính, Lập trình ứng dụng mạng được giảng dạy trong chuyên ngành này. Các kiến thức chuyên sâu như Mạng không dây, Quản trị Mạng và Hệ thống Máy tính, Bảo mật Mạng và Hệ thống Máy tính, Tính toán Phân bố cũng được cung cấp cho sinh viên.

CƠ HỘI  NGHỀ NGHIỆP

  • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính có khả năng phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng và bảo trì các phần mềm trên máy tính, cũng như có khả năng nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến và các ứng dụng của các công nghệ mới. Cơ hội nghề nghiệp tại các tổ chức và công ty như: Navigos, CSC, TMA, Global Cyber Soft, FPT, Gamloft, v.v.
  • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật máy tính có khả năng nghiên cứu, thiết kế, phát triển và kiểm thử các thiết bị phần cứng máy tính, cũng như có thể quản lý quá trình sản xuất và cài đặt thiết bị phần cứng máy tính. Cơ hội nghề nghiệp tại các tổ chức và công ty như: Intel, Renesas, Bosch, Arrives Technologies, Innovam SDS, v.v.
  • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Mạng máy tính có khả năng thiết kế, triển khai, cài đặt và quản trị các hệ thống mạng, hệ thống thông tin lớn, đồng thời có khả năng tham gia phát triển các hệ thống này. Cơ hội nghề nghiệp tại các tổ chức và công ty như: ngân hàng, trung tâm chứng khoán, trung tâm dữ liệu, v.v.
Đối tác