Bộ Môn Anh ngữ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Bộ môn Anh
Phòng O1 - 510
Điện thoại: (028)-37244270. Số máy lẻ: 3234
Website: http://www.hcmiu.edu.vn/english-dept-vn/

Bộ môn Anh ngữ là đơn vị đào tạo các chương trình ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế. Nhiệm vụ hàng đầu của Bộ môn Anh là đảm bảo khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên trong môi trường đại học và tại các công ty đa quốc gia khi tốt nghiệp xong. Sau một năm học tiếng Anh với các giảng viên Bộ môn Anh ngữ, sinh viên sẽ đạt được trình độ tiếng Anh lưu loát, đáp ứng được nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Quốc tế cũng như các trường đại học khác trên thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình tiếng Anh kết hợp giữa hai chương trình tiếng Anh tăng cường (IE) và tiếng Anh học thuật (AE) gồm các khóa học tiếng Anh đa dạng giúp sinh viên có đủ khả năng hội nhập vào các chương trình đa ngành tại trường Đại học Quốc tế cũng như các đại học uy tín ở các quốc gia nói tiếng Anh.
Các khóa học theo trình tự tăng dần nhằm từng bước nâng cao khả năng tiếng Anh cho sinh viên để đạt trình độ từ tiền trung cấp đến cao cấp. Nội dung chương trình tập trung vào các lĩnh vực  chủ yếu như kỹ năng đọc học thuật, chiến lược phát triển kỹ năng nghe và ghi chú bài giảng, thuyết trình hiệu quả, kỹ năng viết luận và viết bài nghiên cứu, luyện thi tiếng Anh quốc tế  TOEFL, IELTS.

Sinh viên mới nhập học nếu có chứng chỉ TOEFL iBT (từ 61 điểm trở lên) hoặc IELTS (từ 6.0 điểm trở lên) sẽ không thi xếp lớp và sẽ vào học thẳng các môn chuyên ngành. Căn cứ vào điểm bài thi xếp lớp, sinh viên sẽ học các lớp tiếng Anh Chuyên Sâu (IE1, IE2) hoặc Tiếng Anh Học Thuật (AE1, AE2)trước khi vào học chuyên ngành.

Ngoài các khóa học tiếng Anh chính thức, sinh viên còn được hỗ trợ miễn phí thong qua các dịch vụ và họat động như: Câu lạc bộ xem phim (FC) và Câu lạc bộ nói tiếng Anh (ESC), Phòng thực hành ngôn ngữ (Lab), Trung tâm hỗ trợ viết tiếng Anh (Writing Center).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Bộ môn Anh nghiên cứu, phát triển và đưa vào sử dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm đẩy mạnh hiệu quả học tập và nghiên cứu bằng tiếng Anh của sinh viên trong thời gian ngắn nhất.

Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:

  • Viết học thuật
  • Tiếp thu ngữ vựng học thuật
  • Đánh giá kỹ năng nói
  • Phát triển phương pháp đọc có lý luận tư duy
  • Phương pháp dạy học ngôn ngữ có công nghệ thông tin hỗ trợ
  • Phương pháp dạy học nêu vấn đề
  • Ảnh hưởng của bản ngữ đối với việc học ngoại ngữ
  • Kỹ năng nghe và ghi chú bài giảng

CÔNG BỐ KHOA HỌC

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Các giảng viên Bộ môn Anh có trình độ chuyên sâu tốt nghiệp từ các đại học trong và ngoài nuớc (như Hoa Kỳ), có học vị thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh hoặc ngôn ngữ học ứng dụng; một số có học vị tiến sĩ ngôn ngữ học hoặc giáo dục đại học. Với kiến thức đa dạng và chuyên sâu của giảng viên, Bộ môn Anh đã triển khai chương trình giảng dạy tiên tiến với phương pháp giảng dạy mới, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Đại học Quốc tế ngày càng tốt hơn.

Đối tác