Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Phòng A2-513

Điện thoại: (028) 3724 4270    Số nhánh lẻ: 3879

Website: http://ene.hcmiu.edu.vn

Email: ene@hcmiu.edu.vn

 

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường được thành lập vào tháng 7 năm 2017 với sứ mệnh là đào tạo ra những kỹ sư cho ngành kỹ thuật môi trường với kiến thức chuyên môn sâu, cùng với những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường (ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, chất thải rắn). 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình nhằm đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Môi trường có năng lực tốt và trình độ am hiểu các vấn đề Kỹ thuật Môi trường, theo đuổi sự nghiên cứu sáng tạo, kỹ thuật hiện đại để phục vụ nhu cầu của đất nước, xã hội, công nghiệp và cộng đồng khoa học.

Được thiết kế theo tiêu chí của ABET Inc. (cơ quan đánh giá giáo dục kỹ thuật của Hoa Kỳ), chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường bao gồm 4 năm (8 đến 9 học kỳ, tùy trình độ năng lực tiếng Anh đầu vào) cho 145 tín chỉ. 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại:

-Khu vực doanh nghiệp: công ty tư vấn môi trường; công ty về xử lý và quản lý nước, nước thải, chất thải rắn, ô nhiễm khí; tại các bộ phận xử lý môi trường của các nhà máy

-Khu vực tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước: các cơ quan địa phương, nhà nước về quản lý nước, nước thải, chất thải rắn, ô nhiễm khí

-Khu vực các tổ chức môi trường: các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức nghiên cứu và phát triển về Kỹ thuật Môi trường; Trở thành giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật Môi trường 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Các hướng nghiên cứu của giảng viên trong Bộ môn Kỹ thuật Môi trường:

-Hóa môi trường, xử lý nước thải và khí thải bằng công nghệ sinh học, xử lý các hợp chất khó phân hủy bằng vật liệu khoáng

-Xử lý khí thải, nước thải bằng công nghệ vật liệu ferrate

-Mô hình chất lượng nước, quan trắc môi trường, đánh giá rủi ro ô nhiễm môi trường, vi sinh sinh học phân tử, kháng kháng sinh

-Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, năng lượng xanh, phát triển bền vững, phát thải carbon thấp

-Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp ủ hiếu khí composting, phân hủy sinh học 

CÔNG BỐ KHOA HỌC
Đối tác