Quá trình tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA 

1. Quá trình tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA của Chương trình Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin

Báo cáo tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA của Chương trình Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Quốc tế (ĐHQT), thuộc ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG HCM) là nỗ lực đầu tiên để được công nhận là chương trình đạt chuẩn trong khu vực Đông Nam Á.

Từ tháng 9 năm 2008, để chuẩn bị cho quá trình tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA cho chương trình đầu tiên tham gia, Khoa Công nghệ thông tin đã thành lập nhóm cán bộ chuyên trách AUN nhằm thực hiện các công việc có liên quan. Nhóm tự đánh giá hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, Ban Giám hiệu trường ĐHQT và nhận chỉ đạo trực tiếp từ trưỏng Khoa Công nghệ Thông tin. Trong suốt thời gian tự đánh giá từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 10 năm 2009, nhóm đã nhận được rất nhiều sự tư vấn, tập huấn và hỗ trợ từ Trung tâm Khảo thí & Đánh giá chất lượng đào tạo – ĐHQG HCM.

Khoa Công nghệ thông tin trường ĐHQT rất vinh dự được ĐHQG HCM chọn đăng ký tham gia đánh giá theo chuẩn AUN-QA trong năm học 2009-2010. Báo cáo tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA là kết quả của quá trình tự đánh giá chất lượng bên trong do Trường và Khoa cùng thực hiện cho giai đoạn 2004-2009.

Vào ngày 10-12 tháng 12 năm 2009, đợt đánh giá chính thức theo chuẩn AUN-QA lần thứ 7 đã diễn ra tại trường ĐHQT với sự tham gia của 03 chuyên gia AUN gồm GS.TS. Amelia P. Guevara (UP), PGS.TS. Satria Bijaksana (ITB), TS. Ir. Johannes Pramana Gentur Sutapa (UGM). Chương trình Khoa học máy tính đã hoàn thành đợt đánh giá và được công nhận đạt chuẩn AUN-QA với điểm số là 4.61 trên 7.

Hình 3: Chứng nhận AUN cho Chương trình Khoa học máy tính

2. Quá trình tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA của Chương trình Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Sinh học

Báo cáo Tự đánh giá (TĐG) của Chương trình Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Sinh học, Trường ĐHQT- Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG HCM) cũng là một trong những nỗ lực và cố gắng mới của nhà trường để tiếp tục được chứng nhận đạt chuẩn AUN bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Quá trình tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA tại trường đã thu hút được nhiều sự nỗ lực và tập trung của toàn trường, đặc biệt là kể từ khi Chương trình Khoa học máy tính, chương trình đầu tiên của nhà trường được công nhận đạt chuẩn AUN-QA. Từ đó, Khoa Công nghệ Sinh học, ĐHQT – ĐHQG HCM với sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, cùng sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình của TTKT&ĐGCLĐT, ĐHQG HCM cũng như Trung tâm Quản lý chất lượng giáo dục (TT.QLCLGD) của Trường ĐHQT, đã giúp chương trình được công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch dự kiến. 

Trong quá trình tự đánh giá, nhằm đạt được mục tiêu trên, các nhiệm vụ cụ thể được phân công cho các nhóm cán bộ chuyên trách khác nhau (phân công từ nhóm cán bộ chuyên trách chính) thực hiện các hoạt động phục vụ cho quá trình tự đánh giá tại Khoa từ tháng 10/2010 cho việc tìm hiểu, nghiên cứu bộ tiêu chuẩn AUN-QA, thu thập dữ kiện, minh chứng và viết báo cáo về các hoạt động này.

Nhóm TĐG theo chuẩn AUN-QA vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu, minh chứng và chuẩn bị mọi thứ để hoàn thành bản dự thảo đầu tiên để gửi phản biện vào tháng 09 năm 2011. Như dự kiến và theo kế hoạch làm việc của Trung Tâm Khảo thí & Đánh giá chất lượng đào tạo (TTKT&ĐGCLĐT, ĐHQG HCM), bản Dự thảo Báo cáo TĐG thứ 2 của Khoa Công nghệ Sinh học đã được hoàn chỉnh vào tháng 10 năm 2011 sau khi nhận được góp ý từ các chuyên gia đánh giá bên ngoài cũng như ý kiến đóng góp từ TTKT&ĐGCLĐT, ĐHQG HCM và TT.QLCLGD của ĐHQT, ĐHQG HCM. 

Đợt đánh giá chính thức theo chuẩn AUN-QA lần thứ 13 đã diễn ra tại trường ĐHQT vào ngày 5-8 tháng 12 năm 2011, với sự tham gia của 02 chuyên gia AUN gồm PGS.TS. Tan Kay Chuan (NUS) & TS. Ir. Johannes Pramana Gentur Sutapa (UGM). Chương trình Công nghệ Sinh học đã hoàn thành đợt đánh giá và được công nhận đạt chuẩn AUN-QA với điểm số là 4.7 trên 7.

Hình 4: Chứng nhận AUN của Chương trình Công nghệ Sinh học 

3. Quá trình Tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA của Chương trình Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản trị Kinh doanh

Báo cáo tự đánh giá (TĐG) theo chuẩn AUN của Chương trình Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản trị Kinh doanh trường ĐH Quốc tế (ĐHQT), Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG HCM), là một nỗ lực thứ 3 của nhà trường để đưa Chương trình Quản trị Kinh doanh của trường có thể được công nhận đạt chuẩn AUN-QA trong khu vực Đông Nam Á.

Từ tháng 09 năm 2011, cùng với sự chuẩn bị cho hoạt động tự đánh giá cấp chương trình, Khoa Quản trị Kinh doanh đã thiết lập nhóm cán bộ chuyên trách thực hiện các hoạt động liên quan đến quá trình Tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA tại Khoa. Nhóm gồm có 4 nhóm nhỏ phụ trách các mảng công việc liên quan đến nghiên cứu bộ tiêu chuẩn AUN-QA, thu thập dữ liệu, hồ sơ minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá.

Trong suốt thời gian tự đánh giá từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2012, nhóm đã nhận được rất nhiều sự tư vấn, tập huấn và hỗ trợ từ Trung tâm Khảo thí & Đánh giá chất lượng đào tạo – ĐHQG HCM, Trung tâm Quản lý chất lượng giáo dục, ĐHQT và trực tiếp từ chuyên gia AUN.
Từ tháng 3 năm 2011, nhóm đã bắt đầu thu thập dữ liệu, tiến hành các hoạt động theo Kế hoạch Tự đánh giá của nhà trường để hoàn thành bản Dự thảo đầu tiên vào tháng 8 năm 2011. Từ tháng 08 đến tháng 09 năm 2011, Khoa Quản trị Kinh doanh đã nhận được rất nhiều góp ý cho bản Dự thảo Báo cáo TĐG theo chuẩn AUN-QA từ Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm Khảo thí & Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG HCM, Trung Tâm Quản lý chất lượng Giáo dục, ĐHQT, ĐHQG HCM. Đặc biệt nhóm đã nhận được sự cố vấn và góp ý nhiệt tình từ chuyên gia AUN (Johnson Ong Chee Bin) trước khi nộp Báo cáo chính thức vào tháng 10 năm 2012. Nhóm đã nỗ lực chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo TĐG vào cuối tháng 10 năm 2012. 

Đợt đánh giá chính thức theo chuẩn AUN-QA lần thứ 16 đã diễn ra tại trường ĐHQT vào ngày 12-14 tháng 12 năm 2012, với sự tham gia của 02 chuyên gia AUN gồm TS. Wyona Patalinghug (ĐH De La Salle) & TS. Widyawati MSP (Universitas Indonesia). Chương trình Quản trị Kinh doanh đã hoàn thành đợt đánh giá và được công nhận đạt chuẩn AUN-QA với điểm số là 4.8 trên 7.

Hình 5: Chứng nhận AUN cho Chương trình Quản trị Kinh doanh

4. Quá trình Tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA của Chương trình Điện tử - Viễn thông, Khoa Điện tử - Viễn thông

Báo cáo Tự đánh giá (TĐG) của Chương trình Điện tử - Viễn thông, Khoa Điện tử – Viễn thông, trường ĐH Quốc tế (ĐHQT), Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG HCM) là một nỗ lực tiếp theo của nhà trường để đưa Chương trình Điện tử - Viễn thông của trường có thể được công nhận đạt chuẩn AUN-QA trong khu vực Đông Nam Á. Điểm nổi bật của chương trình này là chương trình đầu tiên tại Việt Nam đã được Dự án hợp tác giữa Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) - gọi tắt là AUN-DAAD kiểm định sau 01 năm khảo sát và trao đổi.

Từ tháng 02 năm 2012, cùng với việc chuẩn bị cho hoạt động tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA, Khoa Điện tử - Viễn thông đã thành lập một nhóm cán bộ chuyên trách để thực hiện các công việc liên quan đến quá trình tự đánh giá cấp chương trình tại Khoa. Nhóm chuyên trách hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, Ban Giám hiệu trường ĐHQT và nhận chỉ đạo trực tiếp từ trưởng Khoa Điện tử - Viễn thông.

Từ tháng 03 đến tháng 09 năm 2012, nhóm chuyên trách triển khai việc thu thập dữ liệu và hoàn thành bản dự thảo báo cáo tự đánh giá đầu tiên. Từ tháng 09 đến tháng 10 năm 2012, trước đợt đánh giá chính thức, nhóm nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm Quản lý chất lượng Giáo dục của trường và đặc biệt là từ chuyên gia của DAAD cho Bản dự thảo Báo cáo TĐG. Sau đó nhóm đã chỉnh sửa và hoàn thành bản Báo cáo TĐG chính thức vào tháng 12 năm 2012.

Ngày 01-04 tháng 04 năm 2013, đợt đanh giá chính thức theo chuẩn AUN –DAAD đã diễn ra tại trường với Đoàn đánh giá gồm các chuyên gia Johnson Ong Chee Bin đến từ AUN, TS. Iring Wasser đến từ Hiệp Hội kỹ thuật, tính toán, Khoa học tự nhiên và Toán của Đức, GS.TS. Ahmad Faizal Mohd. Zain từ Đại học Malaysia Pahang, Malaysia. Chương trình Điện tử - Viễn thông đã hoàn thành đợt đánh giá thành công và được công nhận đạt chuẩn AUN với điểm số 4.7 trên 7.

Hình 6: Chứng nhận AUN cho Chương trình Điện tử - Viễn thông 

Đối tác