Năm 2011

Tháng 2 - Tháng 3 - Tháng 4 - Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8

Tháng 8

Ngày Người trình bày Đơn vị Chủ đề Nội dung

10/8

9h30 – 11h00

Phòng A401

 GS. John Doebley

University of Wisconsin

1. Trends of genomics and proteomics research.
2. Application of marker-assisted selection (MAS)
3. What are genomics or proteomics tools relevant to the developing countries?
4. Next-generation sequencing technologies. 
 

10/8

9h30 – 11h00

Phòng A402

GS. Ward o. Winer Georgia Institute of Technology Quá trình phát triển và ứng dụng cảa ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp tai Hoa Kỳ  

 

 Tháng 7

Ngày Người trình bày Đơn vị Chủ đề Nội dung

19/7

10h00 – 11h00

Phòng A308

 Dr. Michael S Packianather

University of Wales Cardiff

Bee Algorithm:
An Intelligent Swarm – based
Optimisation Method and its
applications in Manufcturing
 Tải về máy

 

Tháng 6

Ngày Người trình bày Đơn vị Chủ đề Nội dung
8/6

10h00 – 11h00

Phòng A207

Dr. Warren Burggren,
Provost and Vice President for Academic Affairs
University of North Texas New Directions in Developmental Biology:
Comparative Physiology as a Case Study
 

 

Tháng 5

Ngày

Người trình bày

Đơn vị

Chủ đề

Nội dung

11/5

9h00 – 11h30

Phòng A409

- PGS.TS Hoàng Dũng - Trưởng ban KHCN
- PGS.TS Đỗ Hồng Lan Chi - Phó ban KHCN

Ban KHCN-ĐHQG HCM.

- Giới thiệu về chiến lược KHCN 5 năm 2011 – 2015.
- Thủ tục/Qui trình đăng ký đề tài/dự án cấp ĐHQG.

 

19/5

13h30 – 14h00

Phòng A409

 

- ThS. Đỗ Nam Trung – Phó Trưởng phòng QLCN
- TS Đào Minh Đức - Trưởng phòng SHTT

Sở Khoa học Công nghệ

- Cách tiếp cận và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp
- Quyền Sở hữu trí tuệ đối với giảng viên

 

25/5

9h30 – 11h00

Phòng A402

Prof. Sanjit K - Mitra

University of Southern California, Los Angeles, California and University of California, Santa Barbara, California

Digital signal processing: Road to the future

 

 

Tháng 4

Ngày

Người trình bày

Đơn vị

Chủ đề

Nội dung

14/4

9h00 – 11h30

Phòng A105

Bà Tôn Nữ Thị Ninh

Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc Hội, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bỉ - Hà Lan – Luxembourg & Liên Minh Châu Âu EU

Đàm phán và Ngoại giao

 

 

Tháng 3

Ngày

Người trình bày

Đơn vị

Chủ đề

Nội dung

16/3

13h30 – 16h00

Phòng A207

 

Ông Phan Hồng Sơn

Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam Nafosted

Buổi nói chuyện thường niên của Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam Nafosted

 

18/3

9h00: 11h00

Phòng A207

Mr. Denis Rinfret

 

A Military Logistics Mobile Database

 

22/3

14h00 - 16h00

Phòng A207

Tim Barnes
Assistant Director for Institutional Collaboration
Office of the Associate Provost for International Affairs

University of Illinois at Urbana-Champaign

The changing identity of the American public research university, and evolution of “transnational” universities through institutional partnership.

 

24/3

9h00:11h00

Phòng A207

Tim Barnes
Assistant Director for Institutional Collaboration
Office of the Associate Provost for International Affairs

University of Illinois at Urbana-Champaign

Professional development and training programs for international partners and client at the University of Illinois at Urbana-Champaign

 

 

Tháng 2

Ngày

Người trình bày

Đơn vị

Chủ đề

Nội dung

17/2
8h30:11h00
Phòng 105

Prof. Roger J-B Wets

University of California, Davis, CA

Managing of fixed-income portfolio

 

23/2

8h30:11h00

Phòng 207

Prof. Roger J-B Wets

University of California, Davis, CA

Dealing with uncertainty in decision making  models

 

23/2

9h30:11h00

Phòng 507

Mr. Trung Dung

General Director - VietPhu Company

FROM CASH TO CASHLESS
A journey to E-payment develop and operate world class

 

28/2

9h00-11h00

Phòng 507

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

Trưởng Đại diện, Văn phòng Quỹ Giáo dục Việt
Nam tại HN

Học bổng VEF

 

 

Đối tác