HỘI NGHỊ/HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2013

TT
HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
THỜI GIAN
LĨNH VỰC
TỔNG SỐ KHÁCH THAM DỰ
SỐ KHÁCH NƯỚC NGOÀI
QUỐC TẾ
1 The 13th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2013) 24-27/6/2013 Công nghệ Thông tin 300 200
2 The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2013) 16-18/10/2013 Điện tử Viễn thông 300 100
3 The 10th Annual Meeting of Asian Reproductive Biotechnology Society 19-25/8/2013 Công nghệ Sinh học 100 20
TRONG NƯỚC
4 High performance Computing Revolution 22/1/2013 Công nghệ Thông tin 40 1
5 Applications and use of high performance computing 22/1/2013 Công nghệ Thông tin 35 1
6 5S/7S practice program in DKSH company 25/1/2013 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 40 1
7 Giải tích và xấp xỉ trong tối ưu hóa có yếu tố bất định  25/2/2013 Toán 30 1
8 Giới thiệu thành quả NCKH trong KTYS và CNSH-Dược của trường ĐHQT 28/2/2013 Kỹ thuật Y Sinh 80 1
9 Expression of a bacterial chitosanae in rice plants improves disease resistance to the rice blast fungus Magnaporthe oryzae 28/2/2013 Công nghệ Sinh học 40 2
10 Các phương pháp Dược học nhằm khám phá và phát triển tối ưu các loại thuốc kháng sinh mới 18/3/2013 Công nghệ Sinh học 35 1
11 Making Flippy Floppy 12/4/2013 Toán 30 1
12 Do payout initiations and obmissions influence firm risks 24/4/2013 Quản trị Kinh doanh 60 1
13 Giáo dục Đại học và Thiết kế mạch tích hợp IC Design 21-24/5/2013 Điện tử Viễn thông 40 1
14 International relations, research universities, impact of research on economy, public policy and higher education.
Engineering Education, Curricula, Accreditation & ABET
21-24/5/2013 Quan hệ đối ngoại, Kiểm định chất lượng 35 1
15 VEF - Applying to US Graduate Programs 8/6/2013 Học bổng 250 100
16 Developing an Innovative Entrepreneurial Strategy for Competitive Dynamics 11/6/2013 Học bổng 100 1
17 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 11/6/2013 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 100 0
18 International Marketing 11/7/2013 Marketing Quốc tế 50 1
19 Plant biotechnology 11/13/2013 Plant biotechnology 40 0
20 Hong Kong Ph.D Scholarship 11/15/2013 Học bổng 50 1
21 Irish Education 12/2/2013 Học bổng - -
22 Statistical Methods in Health Science 12/26/2013 Khoa học sức khoẻ 50 0
23 Environmental Issues 12/2013 Môi trường 50 15
Đối tác