DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016

TT Nội dung Lĩnh vực Thời gian tổ chức Cơ quan chủ trì Quy mô
A Trong nước
1 Economic and Financial Effects
of Free Trade Agreements
Tài chính 29/01/2016 Trường ĐH Quốc tế 50
2 Polyhedral, conical and convex least-squares problems Toán/ Tài chính 29/01/2016 Trường ĐH Quốc tế 30
3 Các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Tp.HCM Xã hội 29/03/2016 Trường ĐH Quốc tế
Sở GTVT Tp.HCM
230
4 Sự hợp tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm ngành nhựa ở Việt Nam Tài chính 21/04/2016 Trường ĐH Quốc tế 10
5 Báo cáo các kết quả nghiên cứu về Vai trò quản lý của Nhà nước tác động tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại tỉnh Bình Dương Tài chính 26/04/2016 Trường ĐH Quốc tế 30
6 5G Wireless Access Technologies, Iot, and Mobile Data Analytics: The Convergence of ICT Công nghệ thông tin 27/07/2016 Trường ĐH Quốc tế 50
7 Modelling the mechanobiology of intracranial aneurysm evolution Kỹ thuật Y sinh 23/08/2016 Trường ĐH Quốc tế 100
8 Tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ sạt lở bờ sông tại thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp phòng chống Môi trường 11/10/2016 Trường ĐH Quốc tế 30
9 An Analytic approach to Voronoi cells and diagrams Toán 01/11/2016 Trường ĐH Quốc tế 50
B Quốc tế
1 The first workshop for Computer Science and Biomedical Engineering Công nghệ thông tin 14 - 05/06/2016 Trường ĐH Quốc tế
ĐH Chiba
35
2 Copulas for Economics and Finance Tài chính 16 - 17/06/2016 Trường ĐH Quốc tế 5
3 Hội nghị Quốc tế về phát triển Kỹ thuật Y sinh ở Việt Nam lần thứ 6 Kỹ thuật Y sinh 27 - 29/6/2016 Trường ĐH Quốc tế 300
4 Asia Pacific Conference on Economic Dynnamic 2 Economic 01 - 02/12/2016 Trường ĐH Quốc tế 59

Đối tác