Liên hệ

Phòng Quan hệ Đối ngoại

Phòng O2 - 704

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Email: qhdn@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: (08) 37244270 - số máy lẻ: 3220, 3999

Fax: (08) 37244271

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc tế

Phòng O2 - 604

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

E-mail: issc@hcmiu.edu.vn

Điện thoại:(08) 37244270 - ext: 3617

Fax: (08) 37244271

Đối tác