Chào  mừng các bạn cựu sinh viên đến với trang thông tin dành cho cựu sinh viên trường Đại học Quốc tế.

Hội Cựu sinh viên ĐH Quốc tế (International University Alumni Association - IUAA) là một cộng đồng năng động của hơn 2000 sinh viên tốt nghiệp tại các quốc gia khác nhau, kết nối cựu sinh viên của trường vào "gia đình lớn IU" trong những năm qua.

Từ khi thành lập vào năm 2008 với hơn 150 thành viên, IUAA đã không mệt mỏi phấn đấu thực hiện sứ mệnh của mình như sau:

- Tăng cường mối liên kết giữa cựu sinh viên thông qua các hoạt động hàng năm và các trang web IUAA 

- Hỗ trợ các cơ việc làm và cộng tác thông qua mạng lưới cựu sinh viên.

- Gây quỹ học bổng cựu sinb viên - Giải thưởng IUAA - để hỗ trợ sinh viên có khả năng cao.

- Nâng cao uy tín học thuật của Đại học Quốc tế bằng cách chủ động hỗ trợ đánh giá chất lượng đại học và nâng cao nhận thức công chúng.

Để biết thêm chi tiết về cách đăng ký thành viên và các hoạt động của IUAA vui lòng truy cập vào website: http://alumni.hcmiu.edu.vn/

Đối tác