WEBSITE IU JOB FAIR

CÔNG CỤ IU JOB HUB

IU Job Hub tích hợp chức năng tìm kiếm việc làm dành cho sinh viên Trường Đại học Quốc Tế. Chúng tôi mong muốn tạo ra mối liên hệ tương hỗ giữa sinh viên hiện tại, cựu sinh viên và doanh nghiệp. Sinh viên có thể tìm kiếm việc làm thông qua công cụ Job Hub. Nhà tuyển dụng có cơ hội tiếp cận với sinh viên khá giỏi phù hợp với vị trí tuyển dụng thông qua công cụ IU Job Hub. Chúng tôi sẽ cung cấp công cụ hỗ trợ tìm kiếm việc làm một cách hữu hiệu và nhanh chóng.

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Chúng tôi hiện đang xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp thông qua các hoạt động quan hệ doanh nghiệp diễn ra hàng năm. Trong các chương trình này, chúng tôi mong muốn giới thiệu văn hóa làm việc tại nhiều doanh nghiệp khách nhau, các chương tuyển dụng của các công ty nổi tiếng, học bổng doanh nghiệp dành cho sinh viên trường và các buổi tham quan công ty.

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI VIỆC LÀM “IU JOB FAIR”

Với mong muốn giới thiệu cơ hội nghề nghiệp đến toàn thể sinh viên Trường ĐH Quốc Tế, chương trình Ngày hội việc làm “IU Job Fiar” được tổ chức vào tháng 05 hàng năm thu hút hơn 20 doanh nghiệp tham gia với hàng trăm cơ hội việc làm dành cho sinh viên. Đây là cơ hội tốt để sinh viên tìm kiếm công việc tốt và phù hợp với bản thân. Ngoài ra, các nhà tuyển dụng có cơ hội tiếp cận và lựa chọn sinh viên giỏi của trường.

Thông tin liên hệ:

Website: http://iujobfair.com
Email: info@iujobfair.com
Phòng Công tác Sinh viên (O1.105) – Trường Đại học Quốc Tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Số điện thoại: 08.37244270 – Số nội bộ: 3334

Liên hệ người phụ trách

  1. Ms. Tôn Nữ Ngọc Hân – Phòng Công tác Sinh viên – Email: tnnhan@hcmiu.edu.vn
  2. Mr. Nguyễn Đăng Quang – Phòng Công tác Sinh viên – Email: ndquang@hcmiu.edu.vn
Đối tác