Học phí

- Chương trình do trường ĐH Quốc tế cấp bằng: khoảng 42 triệu/năm

- Chương trình liên kết (chương trình du học tại các trường đối tác):

+ Giai đoạn 1: khoảng 56 triệu/năm

+ Giai đoạn 2: theo chính sách học phí của trường đối tác

Hướng dẫn nộp học phí

Quý phụ huynh và Sinh viên nộp học phí bằng các phương thức sau:

-Cách 1: Nộp tiền mặt tại phòng KHTC (Tầng 7 – Phòng O2.701) và nhận biên lai.

-Cách 2: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường, theo nội dung sau:

1-Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

-       Tên đơn vị           : Trường Đại học Quốc tế

-       Số tài khoản       : 3141.00000.35267

-       Tại ngân hàng    : BIDV – CN Đông Sài Gòn

-       Nội dung               : Họ tên SV, MSSV nộp học phí HK…

-       Số tiền                   :…VNĐ

2-Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

-       Tên đơn vị           : Trường Đại học Quốc tế

-       Số tài khoản       : 1700 201 191 693

-       Tại ngân hang    : Agribank Chi nhánh TPHCM

-       Nội dung             : Họ tên SV, MSSV nộp học phí HK…

-       Số tiền                  :…VNĐ

Sau 2 ngày chuyển tiền, quý phụ huynh hoặc sinh viên đến  phòng KHTC để nhận biên lai.

Mọi chi tiết liên quan về học phí, đề nghị Quý phụ huynh hoặc sinh viên liên hệ Phòng KHTC, điện thoại:

028 3724 4270 ext – 3420 hoặc 3311.

Đối tác