TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN QUỐC TẾ

GIỚI THIỆU CHUNG

Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc tế (ISSC) trực thuộc phòng Quan hệ Đối ngoại, trường Đại học Quốc Tế (ĐHQT).

VAI TRÒ CỦA ISSC

ISSC được thành lập với mục tiêu là đầu mối duy nhất giúp các sinh viên quốc tế (SVQT) và học giả quốc tế (HGQT) liên lạc khi có nhu cầu: kể từ lúc trước khi đến Việt Nam cho đến quá trình học tập và làm việc tại trường ĐHQT.

Ngoài ra, ISSC là đầu mối liên lạc với đối tác, sinh viên cho các chương trình: Trao đổi sinh viên, Trao đổi sinh viên trực tiếp, Ngắn hạn, Trao đổi văn hóa. ISSC có nhiệm vụ:

 • Quảng bá và thường xuyên cập nhật thông tin các chương trình trao đổi đến đối tác và sinh viên trường ĐHQT
 • Điều phối, quản lý và thực hiện toàn bộ quá trình gửi và tiếp nhận sinh viên chương trình trao đổi, cũng như hỗ trợ sinh-viên-đến, sinh-viên-đi trong suốt quá trình tham gia chương trình trao đổi
 • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên quốc tế

ISSC cam kết đem đến các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao, nhằm giúp các SVQT/ HGQT có thể yên tâm học tập và làm việc tại trường ĐHQT, cũng như sinh sống tại Việt Nam.

 CÁC DỊCH VỤ CỦA ISSC (OUR SERVICES)

 • Cụ thể, ISSC hỗ trợ SVQT/ HGQT các vấn đề liên quan đến: thủ tục đầu vào, thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, bảo hiểm y tế, nhà ở, tuần định hướng, quy định – điều lệ của Trường, các vấn đề học thuật, sự khác biệt văn hóa cũng như các khó khăn thường nhật mà SVQT/ HGQT gặp phải. ISSC sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của nhà trường để giải quyết các yêu cầu và là đơn vị gửi phản hồi sau cùng đến các SVQT/ HGQT.
 • Bên cạnh đó, ISSC còn phụ trách các chương trình:

Trao đổi sinh viên (Student Exchange Program)

 • Định nghĩa: là chương trình trao đổi chuyên môn bậc đại học / sau đại học (ĐH/SĐH) dành cho sinh viên toàn thời gian của một trường tham gia học tập tại trường khác có tích lũy tín chỉ trong thời gian ngắn hạn (01 hoặc 02 học kỳ)
 • Đối tượng:
 • Sinh viên quốc tế thuộc các trường đối tác có ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi với trường ĐHQT
 • Các sinh viên trường ĐHQT, kể cả sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang theo học chương trình 04 năm hoặc chương trình liên kết
 • Phương thức hoạt động: Sinh viên được trường-gửi-đi (home institution) xét duyệt hồ sơ và đề cử sang học tại trường-tiếp-nhận (host institution). Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên sẽ không được trường-tiếp-nhận cấp bằng, tuy nhiên các tín chỉ tương đương và điểm số sinh viên đạt được trong quá trình học trao đổi sẽ được công nhận và chuyển tiếp về trường-gửi-đi (home institution)

Trao đổi sinh viên trực tiếp (Study Abroad Exchange Program)

 • Định nghĩa: Là chương trình trao đổi chuyên môn bậc ĐH/SĐH cho SV toàn thời gian của một trường tham gia học tập tại trường khác có tích lũy tín chỉ trong thời gian ngắn hạn (1 hoặc 2 học kỳ)
 • Đối tượng:
 • Sinh viên quốc tế không thuộc hệ thống các trường có ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi với trường ĐHQT
 • Phương thức hoạt động: sinh viên được trường-gửi-đi cho phép chọn trường và đăng ký học tại trường-tiếp-nhận. Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên không được trường-tiếp-nhận cấp bằng, tuy nhiên các tín chỉ tương đương và điểm số sinh viên đạt được trong quá trình học trao đổi sẽ được công nhận và chuyển tiếp về trường-gửi-đi
 • Học phí: sinh viên phải đóng học phí cho trường-tiếp-nhận

Ngắn hạn (Short-term Program)

 • Định nghĩa: là chương trình trao đổi do trường ĐHQT thiết kế theo yêu cầu của trường gửi sinh-viên-đến tham gia học tập và giao lưu ngắn hạn (tối đa 3 tháng) tại trường ĐHQT
 • Nội dung chương trình học: trao đổi văn hóa, các khóa học chuyên môn ngắn hạn, tham quan, kiến tập tại các doanh nghiệp, kết hợp du lịch khám phá Việt Nam
 • Bằng cấp: Sinh viên theo học chương trình này được cấp chứng chỉ theo yêu cầu, nhưng không được tích lũy tín chỉ khi hoàn tất chương trình

Trao đổi văn hóa (Cultural Exchange Program)

 • Định nghĩa: Là chương trình giao lưu văn hóa giữa sinh viên trường ĐHQT và sinh viên quốc tế của các trường nước ngoài đến thăm và giao lưu
 • Phương thức hoạt động: ISSC là đầu mối tổ chức đón tiếp, giao lưu nhưng không cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế tham gia dạng chương trình này

 LIÊN HỆ

Trung Tâm Dịch Vụ Sinh Viên Quốc Tế (O2. 604)

Phòng Quan Hệ Đối Ngoại
Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện Thoại:  (+84 8) 3724 4270 Ext: 3617
Email:   studentexchange@hcmiu.edi.vn (Đối với chương trình trao đổi sinh viên)
issc@hcmiu.edu.vn (Đối với các dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế và học giả quốc tế)

Liên hệ nhân sự của ISSC

Đoàn Mai Hương | Trưởng Trung tâm

Email: dmhuong@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Khổng Thanh Thảo | Chuyên viên

 • Chương trình Trao đổi Sinh viên (Dành cho sinh-viên-đến)
 •  Dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế & học giả quốc tế

Email: nktthao@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Tùng Bách | Chuyên viên

 • Chương trình Trao đổi Sinh viên (Dành cho sinh-viên-đi)
 •  Dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế & học giả quốc tế

Email: ntbach@hcmiu.edu.vn

Đối tác