GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

TỔNG QUAN

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) là một trong sáu trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc Gia Tp.HCM, là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên tại Việt Nam sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu. Với đội ngũ giảng viên và cán bộ tận tâm, trường ĐHQT cam kết mang đến một môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế.

Thông tin chính
 • Năm thành lập:  2003
 • Trường đại học công lập đầu tiên sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh
 • Khoa & Bộ môn: 10
 • Số lượng sinh viên theo học: 6,000+
 • Các bậc học: Bậc đại học và sau đại học
 • Các chương trình giảng dạy: 14 chương trình bậc đại học và 10 chương trình bậc sau đại học
 • Số lượng giảng viên: tổng cộng 181, với 72 Tiến sĩ, 12 Phó Giáo sư, và 04 Giáo sư. (Trong đó có 20% giảng viên người nước ngoài, 80% giảng viên Việt Nam, tốt nghiệp từ các trường danh tiếng trên thế giới).
 • Số lượng nhân viên: 195
 • Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Các ngành học đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN (Asian University Network): Quản trị kinh doanh,  Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điên tử, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật y sinh
 • Thành viên của AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
Lịch năm học

Năm học bao gồm 3 học ky:

 • Học kì 1    : Từ tháng 9 đến tháng 1
 • Học kì 2    : Từ tháng 1 đến tháng 6
 • Học kì hè  : Từ tháng 6 đến tháng 8

 

KHOA VÀ BỘ MÔN

KHOA BỘ MÔN

Khoa Công nghệ sinh học

Bộ mônKỹ thuật Y sinh

Khoa Quản trị Kinh doanh

Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Khoa Điện tử Viễn thông

Bộ môn Anh

 

Bộ môn Toán

 

Bộ môn Lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Bậc Đại Học

Kinh doanh

 • Quản trị Kinh doanh
 • Tài chính - Ngân hàng

Kỹ thuật

 • Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
 • Kỹ thuật Y sinh
 • Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông
 • Kỹ thuật Tài chính - Quản trị rủi ro
 • Công nghệ Thông tin
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 • Logistics & Quản lí chuỗi cung ứng
 • Kỹ thuật Xây dựng
 • Kỹ thuật Không gian

Khoa học

 • Công nghệ Sinh học
 • Quản lí Nguồn lợi Thủy sản
 • Công nghệ Thực phẩm
 • Hóa Sinh

 

Bậc Thạc Sĩ

Kinh doanh

Kỹ thuật

Khoa học

 

Bậc Tiến sĩ

Khoa học

 • Công nghệ Sinh học
 • Quản trị Kinh Doanh

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

HỆ ĐẠI HỌC

Quốc Gia

Tên Trường

Ngành Học

AUSTRALIA

The University of New South Wales

 • Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ thuật Điện – Điện tử / Kỹ thuật Truyền thông

NEW ZEALAND

Auckland University of Technology

 • Quản trị Kinh doanh

UK

The University of Nottingham

 • Công nghệ Sinh học
 • Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông
 • Information Technology

 

University of West of England

 • Công nghệ Sinh học
 • Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông
 • Công nghệ Thông tin

USA

Rutgers University

 • Kỹ thuật Máy tính
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Binghamton University

 • Kỹ thuật Máy tính
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

University of Houston

 • Quản trị Kinh doanh

 

HỆ CAO HỌC

Quốc Gia

Tên Trường

Ngành Học

USA

University of Northeastern

Thạc sỹ Lãnh Đạo

Đối tác