Thứ Sáu, 11/07/2014

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHQG-HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     1236/ĐHQG-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  26 tháng 6  năm 2014

V/v: Lễ kỷ niệm 20 năm
 thành lập ĐHQG-HCM

 

Kính gửi:      Quý Thầy Cô, Cán bộ, công chức, viên chức ĐHQG-HCM

Các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ĐHQG-HCM

Ngày 27/01/1995, Chính phủ đã ký Nghị định số 16-CP thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). ĐHQG-HCM là một trong hai ĐHQG của Việt Nam được Đảng và Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, ĐHQG-HCM đã không ngừng phấn đấu, vươn lên để khẳng định vị trí vai trò của mình trong hệ thống Giáo dục đại học Việt Nam, từng bước đạt được những thành quả trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, quốc tế, qua đó, vị thế của ĐHQG-HCM đã được khẳng định ở trong nước, khu vực và thế giới.
Ngày 27/01/2015, ĐHQG-HCM sẽ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. ĐHQG-HCM cũng đã triển khai kế hoạch về việc tổ chức chuỗi sự kiện từ tháng 5/2014 đến tháng 01/2015 với các hoạt động chính như sau:

  • Sự kiện cấp ĐHQG-HCM: Bao gồm các Hội nghị, Hội thảo Khoa học, triển lãm thành quả KHCN, đào tạo; các hoạt động thường niên như Lễ khai khóa, Lễ 20/11…gắn với chủ đề 20 năm xây dựng-phát triển-hội nhập. (các hoạt động đính kèm).
  • Hoàn thiện cơ sở vật chất, công trình chào mừng trong đó tập trung vào 3 mảng: Hoàn thiện Nhà công vụ cho cán bộ, giảng viên trẻ; hoàn thiện khu Ký túc xá phục vụ sinh viên; một số cảnh quan, điểm nhấn trong khu đô thị ĐHQG-HCM.
  • Các hoạt động, hỗ trợ chào mừng cấp ĐHQG-HCM cũng như tại các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHQG-HCM được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHQG-HCM, qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần vào sự phát triển ĐHQG-HCM. Hoạt động này sẽ hình thành truyền thống tốt đẹp, qua đó quảng bá hình ảnh ĐHQG-HCM đến rộng rãi xã hội, quốc tế. Đồng thời cũng là hoạt động chào mừng 70 năm thành lập nước (1945-2015) và 40 năm giải phóng đất nước.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHQG-HCM cũng là một dịp để ĐHQG-HCM nói riêng và giáo dục Đại học Việt Nam nói chung nhìn nhận thành quả của quá trình kết tinh và phát triển của Giáo dục Đại học Miền Nam kể từ giữa đầu thế kỷ 20 với các tên gọi rất thân quen như Trường Đại học Văn khoa, Cao đẳng khoa học, Trường Kỹ thuật Phú Thọ…

Với chủ đề “Đại học Quốc gia TP.HCM 20 năm xây dựng-phát triển-hội nhập”,  Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHQG-HCM là một hoạt động có tính chất đặc biệt trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM. Ban Giám đốc ĐHQG-HCM kêu gọi quý Thầy Cô, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia vào chuỗi hoạt động theo tính chất chuyên môn của mình, đồng thời mỗi người có những đóng góp thiết thực để góp phần xây dựng ĐHQG-HCM ngày càng phát triển.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến công văn này đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên, trên các phương tiện truyền thông của đơn vị, đồng thời có kế hoạch tuyên truyền, tham gia các hoạt động cũng như có những hoạt động cụ thể, thiết thực gắn với chủ đề nêu trên.
Trân trọng./.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐỀ:
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
20 NĂM XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN

I

SỰ KIỆN CẤP ĐHQG-HCM

1

Triển lãm giới thiệu sản phẩm sáng tạo và kết nối
doanh nghiệp-ĐHQG-HCM

Tháng 5/2014

2

Hội thảo Quốc gia "Hội nhập Quốc tế trong quá trình đổi mới GDĐH tại VN"

Tháng 6/2014

3

Hội thảo khoa học (BME - Kỹ thuật Y sinh)

Tháng 6/2014

4

Liên hoan Sinh viên quốc tế VNU-HCM

Tháng 9/2014

5

Hội thảo ĐHQG-HCM phục vụ cộng đồng

Tháng 10/2014

6

Lễ Khai khóa 2014

Tháng 10/2014

7

Hội thảo Đào tạo về CDIO (thí điểm -> đại trà)

Tháng 11/2014

8

Lễ 20/11/2014

Tháng 11/2014

9

Hội thảoXây dựng và phát triển đội ngũ ĐHQG-HCM

Tháng 11/2014

10

Liên hoan sinh viên 5 Tốt  ĐHQG-HCM(5 năm)

Tháng 12/2014

11

End Year Reception

Tháng 12/2014

12

Triển lãm thành quả KHCN

Tháng 01/2015

13

Hội thảo CB Khoa học trẻ ĐHQG-HCM

Tháng 01/2015

14

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHQG-HCM (27/1/2014)

Tháng 01/2015

II

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

 

15

Logo + sản phẩm phụ kiện (áo, bút viết,….)

Tháng 5/2014

16

Danh hiệu thi đua

Tháng 01/2015

III

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

 

17

Phòng Truyền thống ĐHQG-HCM

Tháng 1 - tháng 12/2014

18

Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo trẻ ĐHQG-HCM" lần III năm 2014

Tháng 4-tháng 9/2014

19

Sách ĐHQG-HCM 20 năm xây dựng-phát triển-hội nhập

Tháng 10/2014

20

Phim ĐHQG-HCM 20 năm xây dựng-phát triển-hội nhập

Tháng 10/2014

21

Thi Ảnh đẹp ĐHQG-HCM 20 xây dựng-phát triển-hội nhập (triển lãm, trao giải)

Tháng 10/2014

22

Công trình xây dựng chào mừng ĐHQG-HCM 20 năm xây dựng-phát triển-hội nhập (KTX - Nhà Công vụ - Khu TT)

Tháng 01/2015

IV

CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG VNU20

23

Hội thảo ICERN 2014

Tháng 6/2014

24

Hội thảo cấp quốc gia: "Quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016-2020"

Tháng 10/2014

[Trờ về]

Tin khác
Khánh thành phòng thí nghiệm Siêu cao tần - Tính toán hiệu năng cao (HPC) – Giao tiếp người và máy (24/06)

Đối tác