Chương trình trong nước cấp bằng

Thứ Sáu, 30/01/2015

Thời khóa biểu lớp bổ sung kiến thức - hướng dẫn ôn tập - ôn thi tiếng Anh

Trường Đại học Quốc tế thông báo thời khóa biểu các lớp Bổ sung kiến thức, Hướng dẫn ôn tập theo từng ngành và lớp Ôn thi Tiếng Anh như bên dưới.

Bổ sung kiến thức

 1. Quản trị Kinh doanh
 2. Kỹ thuật Điện tử
 3. Quản lý Công nghệ thông tin
 4. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 5. Kỹ thuật Y sinh

Hướng dẫn ôn tập

 1. Quản trị Kinh doanh
 2. Công nghệ sinh học
 3. Kỹ thuật Điện tử
 4. Quản lý Công nghệ thông tin
 5. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 6. Kỹ thuật Y sinh
 7. Toán ứng dụng

Ôn thi Tiếng Anh

[Trờ về]


Đối tác