Chương trình trong nước cấp bằng

Thứ Ba, 05/05/2015

Kết quả xét các môn Bổ túc kiến thức

Trường Đại học Quốc tế thông báo Kết quả xét các môn Bổ túc kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2015 theo danh sách đính kèm

[Trờ về]

Tin khác
Thời khóa biểu điều chỉnh - lớp Bổ sung kiến thức (20/03)
Thời khóa biểu lớp bổ sung kiến thức - hướng dẫn ôn tập - ôn thi tiếng Anh (30/01)

Đối tác