Chương trình trong nước cấp bằng

Thứ Tư, 13/07/2016

Thời khóa biểu lớp Bổ sung kiến thức - Hướng dẫn ôn tập - Ôn thi tiếng Anh (TSSĐH 2016)

Trường Đại học Quốc tế thông báo thời khóa biểu các lớp Bổ sung kiến thức, Hướng dẫn ôn tập theo từng ngành và lớp Ôn thi Tiếng Anh như bên dưới:

Bổ sung kiến thức
 1. Quản trị Kinh doanh (file đính kèm)
 2. Kỹ thuật Điện tử (file đính kèm)
 3. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (file đính kèm)
Hướng dẫn ôn tập
 1. Quản trị Kinh doanh (file đính kèm)
 2. Công nghệ sinh học (file đính kèm)
 3. Kỹ thuật Điện tử (file đính kèm)
 4. Quản lý Công nghệ thông tin (file đính kèm)
 5. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (file đính kèm)
 6. Quản lý công (file đính kèm)
 7. Kỹ thuật Y sinh (file đính kèm)
 8. Công nghệ thực phẩm (file đính kèm)
Ôn thi tiếng Anh (file đính kèm)
[Trờ về]

Tin khác
Kết quả xét các môn Bổ túc kiến thức (05/05)
Thời khóa biểu điều chỉnh - lớp Bổ sung kiến thức (20/03)
Thời khóa biểu lớp bổ sung kiến thức - hướng dẫn ôn tập - ôn thi tiếng Anh (30/01)

Đối tác