Chương trình trong nước cấp bằng

Thứ Hai, 13/03/2017

Thời khóa biểu lớp Bổ sung kiến thức - TSSĐH đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Quốc tế thông báo thời khóa biểu các lớp Bổ sung kiến thức như bên dưới:

Bổ sung kiến thức

1. Quản trị Kinh doanh (file đính kèm)
2. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (file đính kèm)
3. Kỹ thuật Y sinh (file đính kèm)
4. Quản lý công (file đính kèm)
[Trờ về]

Tin khác
Thời khóa biểu lớp Bổ sung kiến thức - Hướng dẫn ôn tập - Ôn thi tiếng Anh (TSSĐH 2016) (13/07)
Kết quả xét các môn Bổ túc kiến thức (05/05)
Thời khóa biểu điều chỉnh - lớp Bổ sung kiến thức (20/03)
Thời khóa biểu lớp bổ sung kiến thức - hướng dẫn ôn tập - ôn thi tiếng Anh (30/01)

Đối tác