Chương trình trong nước cấp bằng

Thứ Hai, 07/08/2017

Thời khóa biểu lớp Bổ sung kiến thức đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Quốc tế thông báo thời khóa biểu các lớp Bổ sung kiến thức như thông tin bên dưới:
1. Quản trị Kinh doanh
2. Quản lý Công nghệ thông tin
3. Kỹ thuật Điện tử
4. Kỹ thuật Y sinh
5. Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp
6. Quản lý công
[Trờ về]

Tin khác
Thời khóa biểu lớp Hướng dẫn ôn tập (TSSĐH đợt 1 năm 2017) (05/05)
Thời khóa biểu lớp Bổ sung kiến thức - TSSĐH đợt 1 năm 2017 (13/03)
Thời khóa biểu lớp Bổ sung kiến thức - Hướng dẫn ôn tập - Ôn thi tiếng Anh (TSSĐH 2016) (13/07)
Kết quả xét các môn Bổ túc kiến thức (05/05)
Thời khóa biểu điều chỉnh - lớp Bổ sung kiến thức (20/03)
Thời khóa biểu lớp bổ sung kiến thức - hướng dẫn ôn tập - ôn thi tiếng Anh (30/01)

Đối tác