1. Chương trình liên kết với Đại học New South Wales, Úc
 2. Chương trình liên kết với Đại học AUT, New Zealand

1. ĐẠI HỌC NEW SOUTH WALES, SYDNEY, AUSTRALIA  http://www.unsw.edu.au

Là thành viên sáng lập của “Group of Eight” - Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Úc - và cũng là một trong ba trường duy nhất của Úc thuộc Hiệp hội các trường đại học danh tiếng nhất Universitas 21, một hiệp hội bao gồm 23 Đại học hàng đầu từ 15 quốc gia.

- Thứ hạng: hạng 48 thế giới (theo QS Ranking, 2014).

- Các ngành liên kết: 

 • Kỹ thuật Điện tử, truyền thông
 • Quản trị kinh doanh 

- Học phí và sinh hoạt phí: 

 • Học phí giai đoạn 1: 56 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: ~ 608 triệu đồng/năm 
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: ~ 320 triệu đồng/năm 

- Điều kiện chuyển tiếp: 

 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (các kỹ năng≥ 6.0) 
 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA): ≥ 70/100
 • Thời điểm chuyển tiếp: tháng 2, tháng 7 
   
2. ĐẠI HỌC AUT, NEW ZEALAND http://www.aut.ac.nz

Là trường đại học trẻ nhất nhưng phát triển nhanh nhất tại New Zealand. Trường đã được chính phủ công nhận là trường đại học dẫn đầu về tính sáng tạo, năng động, nhiều học bổng, khả năng nghiên cứu và chất lượng giảng dạy cao

- Các ngành liên kết: Quản trị kinh doanh 

- Học phí và sinh hoạt phí: 

 • Học phí giai đoạn 1: 56 triệu đồng/năm 
 • Học phí giai đoạn 2: ~ 446 triệu đồng/năm 
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: ~ 360 triệu đồng/năm 

- Điều kiện chuyển tiếp: 

 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 (điểm thành phần≥ 5.5) 
 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA): ≥ 50/100 

- Thời điểm chuyển tiếp: tháng 2, tháng 7

Đối tác