Ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

ĐH Quốc Tế được thành lập năm 2003 và Khoa ĐT - TT là một trong những chuyên ngành chính được mở đầu tiên của Trường. Được định hướng bởi các mục tiêu chung của Trường, mục tiêu chính của Khoa ĐT - TT chính là chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp một hành trang đầy đủ để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Truyền thông và Xử lý Tín hiệu (và hình ảnh).

 • Mục tiêu đào tạo:
  • Cung cấp kiến thức cơ sở hoàn chỉnh và các kỹ năng trong lĩnh vực Điện tử và Viễn thông.
  • Phục vụ và đáp ứng các nhu cầu công nghiệp,  nghiên cứu khoa học và học sau đại học.
  • Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh trong lĩnh vực công nghệ cao như Điện tử và viễn Thông. 
 • Các định hướng đào tạo:
  • Vi Điện tử và Hệ thống nhúng:  đào tạo chuyên sâu về thiết kế, chế tạo và ứng dụng vi mạch điện tử số và tương tự, hệ thống vi xử lý;
  • Hệ thống viễn thông: đào tạo chuyên sâu về thiết kế và vận hành hệ thống truyền tin tốc độ cao, mạng truyền số liệu, mạng điện thoại di động, mạng Internet và các kỹ thuật mới trên điện thoại thông minh;
  • Xử lý tín hiệu: đào tạo chuyên sâu về thiết kế và phát triển các hệ thống xử lý tín hiệu số hình ảnh, âm thanh, video và dữ liệu;
  • Thiết kế vi mạch siêu cao tần: đào tạo chuyên sâu về thiết kế và phát triển vi mạch cao tần, các khối trong hệ thống siêu cao tần phục vụ cho các ứng dụng ra-đa, truyền thông không dây, thông tin vệ tinh và quốc phòng.
 • Cơ hội nghề nghiệp:
  • Làm việc cho các công ty nước ngoài hoặc các tập đoàn hoặc các công ty trong nước thuộc lĩnh vực thiết kế vi mạch, điện tử dân dụng và công nghệ thông tin.
  • Làm việc cho các tập đoàn truyền thông, thông tin, mạng di động trong và ngoài nước, các công ty về hàng không và giao thông vận tải.
  • Phát triển nghề nghiệp tại các công ty giải trí, quảng bá.

Ngoài những mục tiêu và cơ hội nghề nghiệp của từng chuyên ngành thì sinh viên ngành Điện tử Viễn thông sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng và các khả năng sau khi ra trường như sau:

1. Chuẩn đầu ra

Sinh viên ngành Điện tử Viễn thông được trang bị các kiến thức, kỹ năng và các khả năng sau:

1.1. Kiến thức Lý luận Chính trị

Về lý luận chính trị:

 • Sinh viên tốt nghiệp có hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan làm việc sau khi tốt nghiệp.
 • Có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực.

Về đạo đức, hành vi:

 • Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt.
 • Có tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, gắn bó và có tinh thần phục vụ cộng đồng tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng.
 • Có tính chủ động, tích cực, cầu tiến, sáng tạo trong công việc.
 • Có tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả cao, tính chuyên nghiệp cao.

1.2. Khả năng ngoại ngữ

 • Sinh viên trường Đại học Quốc tế khi hoàn tất chương trình đại học phải đạt đến trình độ tiếng Anh trung - cao cấp. Trình độ tiếng Anh tối thiểu là 550 TOEFL pBT hoặc các chứng chỉ khác có điểm số tương đương, cụ thể là: 79 TOEFL iBT, hoặc 6.5 IELTS, hoặc 650 TOEIC.
 • Sinh viên tốt nghiệp phải viết luận văn tốt nghiệp bằng Tiếng Anh và phải bảo vệ thành công trước Hội đồng Khoa học.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia vào các cuộc đối thoại hoặc thảo luận với vốn từ tương đối đầy đủ cho mọi tình huống, có kiến thức tương đối tốt về các thành ngữ tiếng Anh, ngữ động từ và từ ngữ thông tục.
 • Sinh viên tốt nghiệp nắm vững tất cả các lĩnh vực ngữ pháp tiếng Anh và có thể trình bày dưới dạng luận văn các vấn đề trong đời sống cũng như trong môi trường học thuật.

1.3 Trình độ chuyên môn

Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông phải đạt được những yêu cầu sau đây:

 • Có khả năng vận dụng kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật.
 • Có khả năng thiết kế và chỉ đạo thực hành, cũng như phân tích và giải thích dữ liệu.
 • Có khả năng thiết kế một hệ thống, một phần tử, hoặc một quá trình để thỏa các nhu cầu mong muốn trong khuôn khổ ràng buộc thực tế ví dụ như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn.
 • Có khả năng làm rõ, trình bày chính xác, và giải quyết các vấn đề của kỹ thuật điện tử, viễn thông.
 • Có khả năng vận dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật điện.
 • Có kiến thức về xác suất thống kê, bao gồm các áp dụng thích hợp cho chương trình và các mục tiêu của kỹ thuật điện; Có kiến thức về toán thông qua vi phân, tích phân, khoa học cơ sở, khoa học máy tính, và khoa học kỹ thuật cần thiết cho phân tích và thiết kế các thiết bị điện điện tử phức hợp.

1.4. Khả năng công tác

 • Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu hoặc quản lý với các dự án sản phẩm điện tử hoặc thiết kế vi mạch tại các công ty trong và ngoài nước.
 • Có khả năng vận hành và phát triển các mạng máy tính, viễn thông, phát thanh và truyền hình.
 • Có khả năng làm việc trong các công ty viễn thông quốc tế, viễn thông quốc nội, công ty điện thoại, công ty truyền số liệu và các công ty chứng khoán,…
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành nhà nghiên cứu hoặc giảng viên cho các trường, viện.
 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp bậc đại học có đầy đủ khả năng theo học các văn bằng sau đại học tại các trường trong và ngoài nước.

 

2. Khung chương trình đào tạo ngành Điện tử Viễn thông

Học kỳ

Mã MH

Môn học

Tín chỉ

TC

Lý thuyết

Thực hành

Khác

Năm thứ 1

Học kỳ I -
22 tín chỉ

MA001IU

Giải tích 1

4

4

   

PH013IU

Vật lý 1

2

2

   

CH011IU

Hóa cho kỹ sư

3

3

   

CH012IU

Thực hành Hóa cho kỹ sư

1

 

1

 

PE011IU

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

5

5

 

 

EE049IU

Nhập môn kỷ thuật điện tử

3

3

   

EN007IU
EN008IU

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

4

   

PT001IU

Thể dục 1

3

3

   

Học kỳ II -
20 tín chỉ

MA003IU

Giải tích 2

4

4

   

MA027IU

Đại số tuyến tính

2

2

 

 

PE008IU

Tư duy phân tích

3

3

 

 

PH014IU

Vật lý 2

2

2

   

PE012IU

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

   

EE050IU

Tin học cho kỷ sư

3

3

   

EN011IU
EN012IU

Tiếng Anh chuyên ngành 2

4

4

   

PT002IU

Thể dục 2

3

3

   

Năm thứ hai

Học kỳ I -
23 tín chỉ

MA023IU

Giải tích 3

4

4

   

PH015IU

Vật lý 3

4

3

   

PH016IU

Thực hành vật lý 3

 

1

 

PE013IU

Đường lối cách mạng  của DCSVN

3

3

 

 

EE051IU

Nguyên lý mạch điện 1

4

3

   

EE052IU

Thực hành Nguyên lý mạch điện 1

 

1

 

EE053IU

Kỹ thuật số

4

3

   

EE054IU

Thực hành kỹ thuật số

 

1

 

EE057IU

Lập trình cho kỹ sư

4

3

 

 

EE058IU

Thực hành Lập trình cho kỹ sư

 

1

 

Học kỳ II -
20 tín chỉ

MA024IU

Phương trình vi phân

4

3

1

 

MA026IU

Xác suất và quá trình ngẫu nhiên

3

3

   

PH012IU

Vật lý 4

2

2

 

 

EE055IU

Nguyên lý mạch điện 2

4

3

   

EE056IU

Thực hành Nguyên lý mạch điện 2

 

1

 

EE090IU

Linh kiện điện tử

4

3

   

EE091IU

Thực hành Linh kiện điện tử

 

1

 

EE067IU

Lý thuyết trường điện từ

3

3

   

Năm thứ 3

Học kỳ I -
15 tín chỉ

EE088IU

Tín hiệu và hệ thống

4

3

   

EE089IU

Thực hành Tín hiệu và hệ thống

 

1

 

EE083IU

Hệ thống vi xử lý

4

3

   

EE084IU

Thực hành hệ thống vi xử lý

 

1

 

EE094IU

Điện tử số

4

3

 

 

EE095IU

Thực hành Điện tử số

 

1

 

 

Môn học tự chọn

3

3

   

 

 

Học kỳ II
17 tín chỉ

EE092IU

Xử lý tín hiệu số

4

3

   

EE093IU

Thực hành Xử lý tín hiệu số

 

1

 

EE068IU

Nguyên lý hệ thống truyền thông

4

3

 

 

EE115IU

Thực hành Nguyên lý hệ thống truyền thông

 

1

 

EE___IU

Chuyên ngành tự chọn

3

3

 

 

EE___IU

Chuyên ngành tự chọn

3

3

 

 

EE___IU

Chuyên ngành tự chọn

3

3

   

Học kỳ hè
3 tín chỉ

EE020IU

Thực tập hè

3

   

3

Năm thứ tư

Học kỳ I
14 tín chỉ

EE107IU

Đồ án môn học

2

   

2

EE___IU

Chuyên ngành tự chọn

3

3

   

EE___IU

Chuyên ngành tự chọn

3

3

   

EE___IU

Chuyên ngành tự chọn

3

3

   

EE114IU

Khởi nghiệp

3

3

   

Học kỳ II
10 tín chỉ

EE097IU

Luận văn tốt nghiệp

10

   

10

DANH SÁCH MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN

 

EE061IU
EE062IU

Mạch điện tử tương tự
Thực hành Mạch điện tử tương tự

4

3

1

 

 

EE105IU
EE124IU

Anten và kỹ thuật truyền sóng
Thực hành Anten và kỹ thuật truyền sóng

4

3

1

 

 

EE075IU

Hệ thống điều khiển

3

3

 

 

 

EE063IU
EE117IU

Thiết kế hệ thống kỹ thuật số
Thực hành Thiết kế hệ thống kỹ thuật số

4

3

1

 

 

EE079IU

Điện tử công suất

3

3

 

 

 

EE104IU
EE118IU

Hệ thống nhúng thời gian thực
Thực hành Hệ thống nhúng thời gian thực

4

3

1

 

 

EE106IU

Linh kiện bán dẫn

3

3

 

 

 

EE069IU

Thông tin số

3

3

 

 

 

EE070IU
EE116IU

Hệ thống truyền thông vô tuyến
Thực hành Hệ thống truyền thông vô tuyến

4

3

1

 

 

EE071IU
EE111IU

Thiết kế hệ thống truyền thông
Thực hành Thiết kế hệ thống truyền thông

4

3

1

 

 

EE119IU
EE120IU

Mạng viễn thông
Thực hành Mạng viễn thông

4

3

1

 

 

EE072IU

Mạng máy tính và truyền thông

3

 

 

 

 

EE102IU

Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên

3

 

 

 

 

EE103IU
EE122IU

Xử lý ảnh
Thực hành xử lý ảnh

4

3

1

 

 

EE123IU

Chuyên đề trong kỹ thuật điện tử

2

 

 

 

 

EE074IU

Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số

3

 

 

 

 

EE124IU
EE125IU

Thiết kế mạch RF
Thực hành Thiết kế mạch RF

4

3

1

 

3. Đội ngũ giảng viên

 

Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Tổng cộng

Khoa ĐTVT

1

9

7

17

4. Hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ Ngành Điện tử Viễn thông

 

TT

 

Vị trí

Diện tích
(m²)

I

NGÀNH ĐTVT

 

 

 

Phòng thí nghiệm siêu cao tần

LA2-109

90

 

Phòng thí nghiệm điện tử

LA2-201

96

 

Phòng thí nghiệm viễn thông

LA2-202

96

 

Signal Processing Lab

LA2-207

60

 

Embedded System Lab

LA2-208

60

 

Xưởng cơ khí

Aqualab

45

II

Đào tạo CƠ BẢN

 

 

1

Phòng thí nghiệm anh ngữ

 

 

 

Phòng thí nghiệm anh ngữ 1

LA1-507

60

 

Phòng thí nghiệm anh ngữ 2

LA1-508

60

 

Phòng thí nghiệm anh ngữ 3

LA1-509

90

2

PTN Vật lý

LA1-403

60

5. Thông tin liên hệ:

Khoa Điện tử Viễn thông

Phòng O2 -206

Điện thoại: (84-8) 37244270 số máy lẻ: 3231

Website:http://csc.hcmiu.edu.vn/see

Đối tác