Trường Đại học Quốc Tế có tốt và nên học không?

Các bạn sẽ đặt câu hỏi liệu trường Đại học Quốc Tế có tốt và nên học không? Hiện nay, tại Việt Nam đang có nhiều trường đào tạo quốc tế thế theo các chuẩn khác nhau nhưng khi đến với Trường Đại học Quốc Tế, một thành viên trực thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.

Sau hơn 12 năm thành lập với một môi trường thân thiện, giảng viên tận tâm có chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại với các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Trường Đại học Quốc Tế đang trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 89% trong năm đầu tiên tốt nghiệp (theo thống kê báo cáo Moet năm 2015).

Nhà trường đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học và sau đại học. Nhà trường tập trung đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn như như kinh tế, quản lý, kỹ thuật công nghệ. Mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo trình, chương trình học có định hướng và liên thông với các trường đại học có thứ hạng cao ở các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường Việt Nam. Trường Đại học Quốc Tế đang đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực mũi nhọn như như kinh tế, quản lý, kỹ thuật công nghệ … với hai bậc đào tạo: đào tạo đại học và đào tạo sau đại học trong đó:

- Bậc đại học có 14 ngành: Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, Hóa sinh, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử truyền thông, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Xây dựng, Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro).

- Đào tạo bậc cao học có 07 ngành: Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Y sinh, Quản lý Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Toán ứng dụng.

Chương trình đào tạo của trường Đại học Quốc Tế được thiết kế định hướng theo chương trình các trường đại học đối tác danh tiếng ở Mỹ và các nước nói tiếng Anh. Nhà trường quản lý và vận hành chương trình theo học theo chế tín chỉ nhằm tạo sự linh hoạt cho sinh viên trong quá trình học tập và tạo sự liên thông với các trường đại học đối tác nước ngoài. Đến nay, trường Đại học Quốc Tế có quan hệ hợp tác đào tạo với các trường đại học danh tiếng tại Mỹ, Anh, Úc, New Zealand,...

Để biết thêm thông tin về đào tạo đại học vui lòng liên hệ

Phòng Đào Tạo Đại học

  • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng O2 - 710
  • Điện thoại: (08) 37244270 - số máy lẻ: 3221, 3321, 3229, 3885
  • Website: http://csc.hcmiu.edu.vn/oaa

Để biết thêm thông tin về đào tạo sau đại học vui lòng liên hệ

Phòng Đào Tạo Sau Đại học

  • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng O2 - 604
  • Điện thoại: (08) 37244270 - số máy lẻ: 3120

Đối tác