ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Bộ môn Kỹ Thuật Xây dựng
Phòng O1 - 506
Điện thoại: (08) 3724 4270 số nhánh lẻ: 3425
Email: lvcanh@hcmiu.edu.vn

Website: http://www.hcmiu.edu.vn/ce-en/

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và đứng trước nhu cầu to lớn phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật-giao thông. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, giá trị sản lượng lĩnh vực xây dựng cả nước năm 2014 là 849 ngìn tỷ đồng (tương đương 41 tỷ USD) tăng 7,6% so với năm 2013.

Cùng với sự phát triển của đất nước, quá trình đô thị hóa đã và đang diễn ra nhanh chóng. Các dự báo cho thấy là diện tích thành thị sẽ tăng từ 105.000 hecta lên 460.000 hecta vào năm 2020. Dân số thành thị tăng trung bình 1 triệu người/năm với nhu cầu nhà ở tăng 21 triệu/m2/năm (khoảng 250 ngìn tỷ/năm).

Theo quy hoạch phát triển giao thông đường bộ, nhu cầu vốn đầu tư hàng năm từ 2016 đến 2020 là 202 ngìn tỷ đồng/năm (Nguồn: Bộ GTVT).
Chỉ từ vài số liệu trên, có thể thấy nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành xây dựng là rất to lớn.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng (Civil Engineering) của trường Đại học Quốc tế nhằm cung cấp những kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và sâu, kiến thức chuyên ngành rộng và được trang bị kiến thức tin học, lập trình và khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành, học tập bằng tiếng Anh sẽ đáp ứng nhanh chóng yêu cầu tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất và quản lý. Họ có khả năng nhanh chóng tiếp thu và chuyển giao các tiến bộ công nghệ của thế giới vào công nghiệp xây dựng nước nhà. Họ có khả năng hoạt động nghề nghiệp trong mọi thành phần kinh tế, cũng như khả năng tiếp tục phát triển năng lực, kiến thức chuyên môn và học vấn trong và ngoài nước. Họ có khả năng đáp ứng với các yêu cầu của nguồn nhân lực tương lai khi đất nước ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới và cộng đồng các nước ASEAN.

Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng-Trường Đại học Quốc tế được thành lập tháng 7/2011 đến nay đang đào tạo 150 sinh viên. Bộ môn hiện có 9 giảng viên (3 PGS.TS, 3 TS, 4 Ths.) và 1 nghiên cứu viên Thạc sĩ. Bộ môn có hệ thống 3 Phòng thí nghiệm, 1 phòng máy tính với trang thiết bị hiện đại đảm bảo giảng dạy thí nghiệm, thực hành cho 7 môn học thuộc ngành KTXD và một số hoạt động nghiên cứu.

Đối tác