Sau Đại học

Bên cạnh các chương trình đào tạo đại học, trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức

đào tạo các chương trình sau đại học với đặc trưng:

 • Chương trình đào tạo được thiết kế theo chương trình đào tạo của các trường Đại học nổi tiếng, xếp thứ hạng cao trên thế giới và theo chuẩn ABET, AACSB.
 • Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
 • Quản lý và vận hành theo thông lệ quốc tế.
 • Văn bằng có 2 loại: văn bằng do trường Đại học Quốc tế cấp và văn bằng do trường Đại học liên kết cấp.
  • Chương trình do Đại học Quốc tế cấp gồm 7 ngành là Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Điện tử, Quản lý Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật y sinh, Toán ứng dụng và 1 ngành Tiến sĩ Công nghệ sinh học.
  • Trường cũng đào tạo chương trình liên kết Thạc sĩ Khoa học về Lãnh đạo do đại học Northeastern - Hoa Kỳ cấp bằng.

Sau đây là chi tiết về các thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm học, học phí, thời gian phát và nhận hồ sơ cao học:

1. Thời gian và địa điểm học:

- Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Khoa học về Lãnh đạo và các chương trình Thạc sĩ khác theo phương thức 2 (Course Work):

 • Thời gian học: Buổi tối và các ngày cuối tuần.
 • Địa điểm học: Trung tâm Lý Tự Trọng, số 3B Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM

- Chương trình Thạc sĩ theo phương thức nghiên cứu và Tiến sĩ:

 • Thời gian học: Ban ngày, các ngày trong tuần.
 • Địa điểm học: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

2. Học phí:

 • 126.200.000 Đồng (tương đương 6,000 USD) dành cho tất cả các chương trình Thạc sĩ do Đại học Quốc tế cấp bằng (không bao gồm học phí của khóa tiếng Anh và giáo trình).
 • 286,740,000 Đồng (tương đương 13,500 USD) dành cho chương trình Thạc sĩ Khoa học về Lãnh đạo do trường Đại học Northeastern - Hoa Kỳ cấp bằng (không bao gồm học phí của khóa tiếng Anh và giáo trình).
 • 375.000.000 Đồng (tương đương 18,000 USD) dành cho chương trình Tiến sĩ Công nghệ sinh học do Đại học Quốc tế cấp bằng (không bao gồm học phí của khóa tiếng Anh, giáo trình và các học phần bổ sung không nằm trong chương trình đào tạo Tiến sĩ).
 • 320.000.000 Đồng (tương đương 15,000 USD) dành cho chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh do Đại học Quốc tế cấp bằng (không bao gồm học phí của khóa tiếng Anh, giáo trình và các học phần bổ sung không nằm trong chương trình đào tạo Tiến sĩ).

3. Thời gian phát và nhận hồ sơ:

Vui lòng xem thông tin tuyển sinh sau đại học để biết thêm chi tiết

4. Liên hệ:

- Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ do Đại học Quốc tế cấp bằng:

 • Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng O2.604, Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức. (từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00) - Điện thoại: 08.3724 4270, ext: 3120
 • Trung tâm Lý Tự Trọng, Số 3B Lý Tự Trọng, Q.1, Tp.HCM (từ thứ 2 đến thứ 6, 17:30 – 20:30) - Điện thoại: 08.3824 2092
 • ThS. Nguyễn Hồ Thanh Tâm - Email: nhttam@hcmiu.edu.vn

- Chương trình Thạc sĩ Khoa học về Lãnh đạo do trường Đại học Northeastern - Hoa Kỳ cấp bằng:

 • Khoa Quản trị kinh doanh, Phòng O1.306, Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức. (từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00) - Điện thoại: 08.3724 4270, ext: 3230/3331
 • Trung tâm Lý Tự Trọng, Số 3B Lý Tự Trọng, Q.1, Tp.HCM (từ thứ 2 đến thứ 6, 17:30 – 20:30) - Điện thoại: 08.3824 2092
 • TS. Phạm Hồng Hoa – Email: phhoa@hcmiu.edu.vn
 • ThS. Phạm Thị Anh Thơ – Email: ptatho@hcmiu.edu.vn
 • ThS. Huỳnh Ngọc Phượng – Email: hnphuong@hcmiu.edu.vn
Đối tác