Chương trình liên kết nước ngoài

Bên cạnh các chương trình đào tạo bậc sau đại học trong nước, trường cũng đào tạo chương trình liên kết Tiến sĩ bằng đôi ngành Quản trị Kinh doanh với trường ĐH. Kỹ thuật Swinburne, Thạc sĩ Khoa học về Lãnh đạo do Đại học Northeastern - Hoa Kỳ cấp bằng và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Đại học Hawaii- Hoa Ký cấp bằng.

1. Thời gian và địa điểm học:

Tiến sĩ bằng đôi ngành Quản trị Kinh doanh với trường ĐH. Kỹ thuật Swinburne cấp bằng:

  • Thời gian học: Ban ngày và các ngày trong tuần.
  • Thời gian học tại Swinburne, Úc: tối thiểu là 1 năm (bắt đầu từ năm thứ hai của chương trình)
  • Địa điểm học: Trung tâm Lý Tự Trọng, số 3B Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM

Thạc sĩ Khoa học Lãnh đạo do Đại học Northeastern - Hoa Kỳ cấp bằng:

  • Thời gian học: Buổi tối các ngày trong tuần.
  • Địa điểm học: Trung tâm Lý Tự Trọng, số 3B Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Đại học Hawaii- Hoa Ký cấp bằng:

  • Thời gian học: Các ngày trong tuần và cuối tuần.
  • Địa điểm học: Tầng 3, Tòa nhà PSG, 11, Q.1, TP.HCM

2. Thời gian phát và nhận hồ sơ:

Vui lòng xem thông tin tuyển sinh sau đại học để biết thêm chi tiết

3. Liên hệ:

  • Khoa Quản trị kinh doanh, Phòng O1.306, Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức. (từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00) - Điện thoại: 08.3724 4270, ext: 3230

+ Chương trình Tiến sĩ: PGS.TS Nguyễn Văn Phương – Email: nvphuong@hcmiu.edu.vn

                                       TS. Nguyễn Như Tỷ - Email: nnty@hcmiu.edu.vn

+ Chương trình Thạc sĩ: TS. Bùi Quang Thông – Email: bqthong@hcmiu.edu.vn

                                       ThS. Phan Trường Quốc - Email: ptquoc@hcmiu.edu.vn

  • Trung tâm Lý Tự Trọng, Số 3B Lý Tự Trọng, Q.1, Tp.HCM (từ thứ 2 đến thứ 6, 17:30 – 20:00) - Điện thoại: 08.3824 2092

+ Cô Trần Lê Nhị Hà – Email: tlnha@hcmiu.edu.vn

Đối tác