Phòng ban và Trung tâm

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

1. Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ. Phòng là đầu mối giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám Hiệu với các cơ quan khác trong nước và giữa Ban Giám Hiệu với các đơn vị, CBCNV, sinh viên trong trường.

Liên hệ

Phòng O2.709, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3225 Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ E-mail
Trần Quỳnh Hoa Bí thư CB1/Tr. phòng tqhoa@hcmiu.edu.vn
Lê Thị Vân Chuyên viên ltvan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Linh Chuyên viên ntmlinh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Chuyên viên ntqhoa@hcmiu.edu.vn
Bùi Thành Trung Chuyên viên bttrung@hcmiu.edu.vn
Đặng Kim Tuyền Chuyên viên dktuyen@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Xuân Hòa Chuyên viên nxhoa@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Bích Mai Chuyên viên nnbmai@hcmiu.edu.vn
Phạm Lê
Phương Chuyên viên plphuong@hcmiu.edu.vn
Thái Nhật
Hạ
Chuyên viên
tnha@hcmiu.edu.vn
Phạm Phương
Thảo
Chuyên viên
ppthao@hcmiu.edu.vn

 

2. Phòng Đào tạo Đại học

Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn của nhà trường. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập trong trường, các hệ đào tạo chính quy đại học và sau đại học. Nghiên cứu đề xuất về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, cũng như việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Bên cạnh đó, phòng có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức lịch giảng dạy, đăng ký kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập. Cùng với việc theo dõi kiểm tra việc thực hiện qui chế giảng dạy, học tập, kịp thời đề xuất những vấn đề cần thiết, phóng còn tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ do các khoa cung cấp, cũng như xây dựng và hướng dẫn các khoa lập các biểu mẫu thống kê quản lý học vụ thống nhất trong toàn trường.

Liên hệ
Phòng O2 - 708, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3221, 3321, 3229, 3885
Fax: (028) 37244271
Website: http://csc.hcmiu.edu.vn/oaa

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ E-mail
Trần Thị Thu Hường Trưởng phòng ttthuong@hcmiu.edu.vn
Đào Anh Thư Phó Trưởng phòng dathu@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hữu Trí Chuyên viên nhtri@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Bảo Khanh Chuyên viên nbkhanh@hcmiu.edu.vn
Lâm Phương  Linh Chuyên viên lplinh@hcmiu.edu.vn
Lưu Thị
HạnhChuyên viên
hanhlt@hcmiu.edu.vn
Trần Lê
Nguyễn
Chuyên viên tlnguyen@hcmiu.edu.vn
Ngô Dương Lý
Thanh
Chuyên viên ndlthanh@hcmiu.edu.vn
Thái Thị Như
Quỳnh
Chuyên viên ttnquynh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Phi
Viễn
Chuyên viên
npvien@hcmiu.edu.vn
Đoàn Thị Thu
Thảo
Chuyên viên
dttthao@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Đức
Tài Chuyên viên
ndtai@hcmiu.edu.vn
Võ ThanhMinhChuyên viên
vtminh@hcmiu.edu.vn
Võ Thị KimNgân Chuyên viên
vtkngan@hcmiu.edu.vn 
Lê HoàngPhương Chuyên viên
lhphuong@hcmiu.edu.vn
Ngô Dương Kim
Minh
Chuyên viên
ndkminh@hcmiu.edu.vn

 

3. Phòng Đào tạo sau đại học

Tham mưu cho Hiệu trưởng về các công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Họ và tên Chức vụ E-mail
Nguyễn Tuấn
Đức
Trưởng phòng ntduc@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Ngọc
Phượng
Phó Trưởng phòng
hnphuong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hồ Thanh Tâm Chuyên viên nhttam@hcmiu.edu.vn
Lại Trần Thanh Sơn Chuyên viên lttson@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hồng Minh Chuyên viên nhminh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Việt ThanhGiangChuyên viên 
nvtgiang@hcmiu.edu.vn
Hồ Thị Mỹ
Hiền
Chuyên viên
htmhien@hcmiu.edu.vn

Contact:

Room O2 - 609
Telephone: (028) 37244270. Ext: 3120
Fax: (028) 37244271

Website: oga.hcmiu.edu.vn

 

4. Phòng Quản lý Khoa học

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ hoạt động khoa học và công nghệ của trường; các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học; xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học của trường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; tổ chức điều hành hoạt động khoa học và công nghệ theo trách nhiệm và thẩm quyền; tổ chức các hoạt động về sở hữu trí tuệ của nhà trường.

Liên hệ:

Phòng O2 - 706
Điện thoại: (028) 37244270. Số máy lẻ: 3338 - 3855 – 3959
Email: qlkh@hcmiu.edu.vn
Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên

Chức vụ E-mail
Nguyễn Hồng Quang Trưởng Phòng nhquang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Phương Anh Phó Trưởng phòng npanh@hcmiu.edu.vn
Lê Quang Vinh Chuyên viên lqvinh@hcmiu.edu.vn
Phạm Thị Cát Tiên Chuyên viên ptctien@hcmiu.edu.vn
Trương Hồng Chuyên Chuyên viên thchuyen@hcmiu.edu.vn
Trần Ngọc Diễm Châu Chuyên viên tndchau@hcmiu.edu.vn
 Nguyễn Lê Khánh LInh Chuyên viên nlklinh@hcmiu.edu.vn

 

5. Phòng Quan hệ Đối ngoại

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đối ngoại, quan hệ công chúng và truyền thông của trường; phát triển quan hệ hợp tác của nhà trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệnh quốc tế; dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế, lập kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.

Liên hệ
Phòng O2 - 704, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3220
Fax: (028) 37244271 

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Bùi Thị Hồng Hạnh Trưởng phòng bthhanh@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Tường Vi Chuyên viên tttvi@hcmiu.edu.vn
Hồ Thị Tuyết Mai Chuyên viên httmai@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên ntbngoc @hcmiu.edu.vn
Đinh Quốc MinhĐăngChuyên viên
dqmdang@hcmiu.edu.vn
Phan Hoàng

Chuyên viên
phha@hcmiu.edu.vn


Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế (ISSC)

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế (ISSC) trực thuộc phòng Quan hệ Đối ngoại, có chức năng:

  1. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên và học giả quốc tế trước khi đến Việt Nam, trong quá trình theo học/ làm việc cho đến khi hoàn tất khóa học/ làm việc tại Trường Đại học Quốc Tế. ISSC là đầu mối để sinh viên và học giả quốc tế liên lạc khi có nhu cầu cần cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết. ISSC sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của nhà trường để giải quyết yêu cầu, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng sinh viên và học giả quốc tế thích nghi với môi trường học tập/ làm việc tại trường Đại học Quốc tế và sinh hoạt tại Việt Nam.
  2. Triển khai các hoạt động tiếp nhận sinh viên quốc tế và gửi sinh viên Việt Nam đi học trao đổi ngắn hạn lấy tín chỉ từ một đến hai học kỳ tại các trường đại học/ viện đối tác

LIÊN HỆ

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế (ISSC)

Phòng Quan hệ Đối ngoại

Phòng O2 - 604, Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3617

Fax: (028) 37244271

Email: studentexchange@hcmiu.edu.vn (Đối với các chương trình trao đổi sinh viên và học tập ngắn hạn) 

            issc@hcmiu.edu.vn (Đối với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và học giả quốc tế).

NHÂN SỰ

Họ và tên lót Tên Chức vụ Địa chỉ E-mail
Đinh Kim Phụng Trưởng Trung tâm dkphung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Bảo 
Hân Chuyên viên nbhan@hcmiu.edu.vn
Lê Huỳnh Bảo
Trâm
Chuyên viên
lhbtram@hcmiu.edu.vn

 

6. Phòng Kế hoạch Tài chính  

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về tài chính của trường, theo dõi giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước toàn bộ các nguồn kinh phí: kinh phí ngân sách nhà nước cấp, kinh phí từ hoạt động sự nghiệp thu và các nguồn kinh phí khác.

Liên hệ
Phòng O2 - 701, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3420, 3311
Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Trần Thị Thanh

Lịch

Trưởng phòng/Kế toán trưởng tttlich@hcmiu.edu.vn
Lê Đặng Thùy Trang Phó Trưởng phòng ldttrang@hcmiu.edu.vn
Phan Thế Hoàng Chuyên viên pthoang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Hoài Giang Chuyên viên nthgiang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thái Hậu Chuyên viên nthau@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Đình Thu Chuyên viên ndtha@hcmiu.edu.vn
Tạ Thị Thanh Lan Chuyên viên tttlan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thục Quyên Chuyên viên nttquyen@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Chuyên viên nmha@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị ThúyHằngChuyên viên
ntthang@hcmiu.edu.vn

 

 

7. Phòng Công tác Sinh viên

Được thành lập năm vào tháng 12/2009, Phòng Công tác Sinh viên (PCTSV) là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác thực hiện chế độ chính sách, học bổng Doanh nghiệp, khen thưởng-kỷ luật sinh viên; tư vấn và hỗ trợ sinh viên (học tập, kỹ năng mềm, kỹ năng sống đời sống, chỗ ở, việc làm, ...); Tổ chức các dịch vụ; Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Liên hệ
Phòng O1 - 105, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (08) 37244270 - số máy lẻ: 3334 hoặc 3826
Fax: (08) 37244271
Website: http://oss.hcmiu.edu.vn

Hiện nay Phòng có 6 Cán bộ chuyên trách và 2 sinh viên làm việc bán thời gian với các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 

Họ và tên

Chức vụ Địa chỉ e-mail
Đào Thị Kim Oanh Trưởng phòng dtkoanh@hcmiu.edu.vn
Hà Xuân Quang Chuyên viên hxquang@hcmiu.edu.vn
Bùi Thị Ngọc Thảo Chuyên viên btngocthao@hcmiu.edu.vn
Trần Khai Minh Chuyên viên tkminh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Đăng Quang Chuyên viên ndquang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc
Huỳnh
Chuyên viên
nnhuynh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Quang
Vinh
Chuyên viên
nqvinh@hcmiu.edu.vn

 

8. Phòng Quản trị Thiết bị  

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sữa chữa, bảo quản cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, của cán bộ công nhân viên và sinh viên toàn trường.

Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị vật tư của trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư ở các đơn vị. Quản lý tài sản trong các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, văn phòng…

Liên hệ
Phòng O2 - 702, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3223
Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Hoàng Vân BTCB2/ Trưởng Phòng hvan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Văn Nhân Phó Trưởng Phòng nvnhan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên nmhung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Phúc Thịnh Chuyên viên npthinh@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Thị Cao Khương Chuyên viên htckhuong@hcmiu.edu.vn
Võ Văn Hải Chuyên viên vvhai@hcmiu.edu.vn
Phạm Thanh Quân Chuyên viên ptquan@hcmiu.edu.vn
Mai Quý Hoan Chuyên viên mqhoan@hcmiu.edu.vn
Vũ Văn Tân Chuyên viên vvtan@hcmiu.edu.vn
Mai Hoàng Nơ Tơ Rong Chuyên viên mhntrong@hcmiu.edu.vn
Hoàng Đình Thành Chuyên viên hdthanh@hcmiu.edu.vn
Vũ Đình Mạnh Nhân viên vdmanh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nhân viên ntmduyen@hcmiu.edu.vn
Lê Thị Thanh Thủy Nhân viên lttthuy@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Kim Thương Chuyên viên nkthuong@hcmiu.edu.vn
Trần Quốc Bảo Nhân viên tqbao@hcmiu.edu.vn
Lương Minh Hải Chuyên viên lmhai@hcmiu.edu
Ngô Việt Cường Chuyên viên nvcuong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu
Trang
Chuyên viên
ntttrang@hcmiu.edu.vn
Hoàng CôngDuyên Nhân viên hcduyen@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Minh
Phúc
Nhân viên
hmphuc@hcmiu.edu.vn
Trần Đức
Mỹ
Chuyên viên
tdmy@hcmiu.edu.vn

Ban Quản lý dự án

Tham mưu, đề xuất hỗ trợ Hiệu trưởng thực hiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của trường; thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động xây dựng dự án đã được Ban Giám Hiệu phê duyệt; triển khai các dự án đầu tư xây dựng; kiểm tra chất lượng thi công, xác nhận khối lượng hoàn thành, các khối lượng phát sinh và làm các thủ tục thanh toán.

Room O2 - 702
Telephone: (02) 37244270 – Ext: 3348
Fax: (028) 37244271

Nhân sự

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Hồ Minh

Quế

Chuyên viên hmque@hcmiu.edu.vn
Lê Hữu

Huy

Chuyên viên lhhuy@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Tưởng

Diễm

Chuyên viên tttdiem@hcmiu.edu.vn

 

9. Trung tâm Quản lý Chất lượng Giáo dục

Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc để xây dựng cơ chế, thực hiện thu thập, lưu trữ thông tin, báo cáo về các mặt hoạt động của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn chất lượng hiện hành.

Xây dựng và triển khai các kế họach hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng.

Tư vấn cho Ban Giám Hiệu về các biện pháp và kế hoạch cải tiến hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Là bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá của đơn vị thực hiện kiểm toán và kiểm định chất lượng.
Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo kế hoạch của nhà trường.

Liên hệ
Phòng O2 - 611, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3227
Fax: (028) 37244271
Website: http://qlcl.hcmiu.edu.vn

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Huỳnh Khả Trưởng trung tâm hktu@hcmiu.edu.vn
Đinh Quang Khải Chuyên viên dqkhai@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu  Thảo Chuyên viên thaontt@hcmiu.edu.vn
Lê Thúy Hằng Chuyên viên lthang@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Ngọc
Quý
Chuyên viên
ttnquy@hcmiu.edu.vn
Lê HoàngPhúcChuyên viênlhphuc@hcmiu.edu.vn
 Trần NgọcNgânChuyên viên
 tnngan@hcmiu.edu.vn

 

10. Trung tâm 234 Pasteur

Đây là cơ sở 2 của trường Đại học Quốc tế được xây dựng với các lớp học có đầy đủ trang thiết bị hiện đại dành cho các lớp sau đại học của trường.

Liên hệ
234 Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3824 2092

 

11. Thư viện

Thư viện có tổng diện tích sử dụng là 243,4m2 với phòng ốc khang trang, thoáng mát và thời gian mở cửa phục vụ từ 8h sáng đến 4h chiều từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Với chức năng và nhiệm vụ như tổ chức lưu trữ, bổ sung, bảo quản, quản lý và phục vụ bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các ngành do trường đào tạo. Nắm bắt nhu cầu của người sử dụng để cung cấp thông tin thích hợp cho bạn đọc tìm kiếm tài liệu được dễ dàng, nhanh chóng, chính xác; nghiên cứu, xây dựng phương hướng, kế hoạch để ngày càng phát triển vốn tài liệu phục vụ cho nhu cầu sử dụng của bạn đọc. Với số lượng tài liệu hiện có khoảng 400.000 cuốn, Thư viện đã đáp ứng được chủ trương, kế hoạch giáo dục lâu dài của nhà trường đề ra.

Liên hệ
Phòng 102, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (08) 37244270 - số máy lẻ: 3241
Fax: (84-8) 37-244-271 

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Lâm Bình Nguyên Trưởng thư viện lbnguyen@hcmiu.edu.vn
Ng. Phan T. Thắng Trang Phó thư viện nptttrang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Bình Chuyên viên ntkbinh@hcmiu.edu.vn
Ngô Ngọc Hồ Chuyên viên nnho@hcmiu.edu.vn
Võ Bá
ToànThư viện viên
vbtoan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn ThanhTràThư viện viên
nttra@hcmiu.edu.vn

 

12. Phòng Y tế

Tư vấn công tác y tế trường học cho Ban Giám Hiệu. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho giảng viên, cán bộ công chức và sinh viên nhà trường. Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.  

Liên hệ
Phòng O2 - 305, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3369
Fax: (028) 37-244-271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Đặng Thị Thanh
Thảo
 Bác sĩ thaodtt@hcmiu.edu.vn

 

13. Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống mạng Internet, mạng điện thoại và các trang web của trường. Bên cạnh đó Trung tâm còn có chức năng chụp ảnh, viết bài đưa tin những hình ảnh hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm xây dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu trường ngày càng được nhiều người biết đến.

Liên hệ
Phòng O1 - 312, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3366
Fax: (028) 37244271
Web: http://www.hcmiu.edu.vn/cis

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Lê Hải Dương Trưởng trung tâm lhduong@hcmiu.edu.vn
Vũ Đình Cường Chuyên viên vdcuong@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Duy Trúc Chuyên viên hdtruc@hcmiu.edu.vn
Phùng Gia Thắng Chuyên viên pgthang@hcmiu.edu.vn
Trần Trọng Minh Chuyên viên ttminh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Anh Đào Chuyên viên nadao@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Tấn Đức Chuyên viên ducnt@hcmiu.edu.vn

 

14. Trung tâm khu vực miền nam về giáo dục phát triển bền vững

Phát triển nội dung giảng dạy về các lĩnh vực có ảnh hưởng đến môi trường sống. Tăng cường hiểu biết, kinh nghiệm, thái độ và kỹ năng của sinh viên theo hướng phát triển bền vững. Phối hợp với các đối tác trong việc cải thiện ô nhiễm môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu trong vùng. Lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào chương trình giảng dạy ở bậc đào tạo và đào tạo phát triển cộng đồng. Phối hợp và thực hiện các nghiên cứu về các đề tài liên quan đến đào tạo đại học và sau đại học.Tăng cường hợp tác về phát triển giáo dục bền vững với các tổ chức trong và ngoài nước .

Liên hệ
Phòng O2 - 605, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3959
Fax: (028) 37244271  

Website: https://www.hcmiu.edu.vn/rcesouthernvn-vi

Họ và tên Vị trí E-mail
Phạm Thị Hoa Giám đốc pthoa@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Tuyền Chuyên viên ntktuyen@hcmiu.edu.vn
Ngô Nguyên

Chuyên viên
nnvu@hcmiu.edu.vn

 

15. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các trường đại học phải vừa là cơ sở đào tạo vừa là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ. Trường Đại học Quốc Tế với tầm nhìn là một trường đại học nghiên cứu, đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học. Thời gian đến, việc  triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu xuất sắc của Trường vào thực tiễn sản xuất là một việc cần thiết và cần tiếp tục đẩy mạnh trong xu thế tăng cường ứng dụng các nghiên cứu có hàm lượng khoa học vào đời sống, sản xuất.

Với sứ mệnh đó,  Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã ra đời và được Hiệu Trưởng ký quyết định thành lập vào ngày 1/7/2013. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc trường Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia TP.HCM, có chức năng cung cấp dịch vụ –  nghiên cứu – đào tạo – tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng Nhà nước. Trung tâm là cầu nối giữa giảng viên và sinh viên của Trường với các nghiên cứu và dự án thực tiễn tại các doanh nghiệp và đơn vị chức năng trực thuộc nhà nước.

Liên hệ

Phòng O2 - 612, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3996 Fax: (028) 37244271 

Website: http://www.hcmiu.edu.vn/crtt-vn/

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Lê Hồng Phú Trưởng Trung tâm lhphu@hcmiu.edu.vn
Phan Thị Thùy Linh Phó trưởng Trung tâm pttlinh@hcmiu.edu.vn
Trương Thuỳ Trang Chuyên viên tttrang@hcmiu.edu.vn
Bùi Thanh Trúc Chuyên viên bttruc@hcmiu.edu.vn
Trần ThanhPhongChuyên viênttphong@hcmiu.edu.vn
Huỳnh VĩnhTrườngChuyên viênhvtruong@hcmiu.edu.vn
Đặng Thị BíchHạnhChuyên viên
dtbhanh@hcmiu.edu.vn

 

16. Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Khởi nghiệp

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Khởi nghiệp trường Đại Học Quốc Tế được thành lập vào tháng 03 năm 2017 và hoạt động theo mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp.
Trung tâm có lợi thế được sử dụng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại của nhà trường và có đội ngũ chuyên gia, giảng viên và các đối tác là các nhà quản lý cấp cao và các chủ doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động khởi nghiệp như: xây dựng ý tưởng sáng tạo, phát triển sản phẩm, đào tao, tư vấn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp thành công 
Trung tâm khởi nghiệp sẽ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, huy động nguồn vốn và phương thức thực hiện các dự án khởi nghiệp
Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ trở thành nơi giao thoa và chuyển giao kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực hữu ích từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để tạo nền tảng bền vững cho quá trình khởi nghiệp.
Liên hệ
Phòng A1 - 613, Trường Đại học Quốc tế 
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3518 Fax: (08) 37244271 
Email: tisc@hcmiu.edu.vn
Website: http://tisc.hcmiu.edu.vn/

Nhân sự:

Họ và tênChức vụĐịa chỉ e-mail
Nguyễn VănHợpTrưởng Trung tâmnvhop@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc ĐanThùyChuyên viên
nndthuy@hcmiu.edu.vn
Phạm MinhTuấnChuyên viênpmtuan@hcmiu.edu.vn

 

Đối tác