Bộ môn Toán

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin cụ thể về bộ môn vui lòng click tại đây

Bộ môn Toán
Phòng O2 - 610
Điện thoại: (028) 3724 4270 số nhánh lẻ: 3235
Website: http://www.hcmiu.edu.vn/math-vn/

Bộ môn Toán chịu trách nhiệm soạn thảo đề cương, giảng dạy và nghiên cứu về toán học. Bộ môn cung cấp các kiến thức cơ bản về toán học và chú trọng phát triển tư duy logic cho sinh viên. Các khối kiến thức được giảng dạy đều gắn liền với các áp dụng theo từng chuyên ngành của sinh viên.
Các giảng viên thuộc Bộ môn Toán đều là những giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Họ còn là các cán bộ năng động trong nghiên cứu.

Các lãnh vực nghiên cứu của cán bộ thuộc Bộ môn Toán bao gồm: tối ưu hóa, các quá trình ngẫu nhiên, phương trình đạo hàm riêng và giải tích số, tính ổn định của các hệ động lực và các hệ có điều khiển.

Họ là tác giả hoặc đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng trên thế giới như: Mathematical Programming, SIAM Journal of Control and Optimization, SIAM Journal on Numerical Analysis, SIAM Journal on Optimization, ESAIM Journal on Mathematical Modeling and Numerical Analysis, ESAIM Control, Optimization and calculus of Variations, Journal of Global Optimization, Journal of Optimization Theory and Applications, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh.

Nhiều đề tài nghiên cứu và nhiều seminar chuyên ngành đang được tiến hành tại bộ môn. Bộ môn Toán cũng đảm nhiệm các chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành lý thuyết tối ưu (tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Đối tác