Bộ môn Vật lý

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Bộ môn Vật Lý
Phòng O1 - 413
Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ 3326
Website: http://www.hcmiu.edu.vn/physics-vn/

Bộ môn Vật lý là một trong những đơn vị có hoạt động nghiên cứu khoa học mạnh của Trường Đại học Quốc tế và đảm nhận việc giảng dạy toàn bộ chương trình Vật lý cơ sở cho tất cả các Khoa và Bộ môn của trường.

Nhằm hỗ trợ sinh viên theo học các ngành chuyên sâu, các môn học Vật lý được xây dựng để trang bị cho sinh viên những kiến thức Vật lý cơ bản như Cơ học, Nhiệt học, Điện từ học, Quang học, Vật lý nguyên tử, Vật lý lượng tử, Thuyết tương đối đặc biệt,... Bên cạnh đó, sinh viên cũng được thực tập trong các Phòng thí nghiệm Vật lý hiện đại của Bộ môn để phát triển các kỹ năng thực hành và hiểu sâu sắc các khái niệm Vật lý cơ bản.

Nghiên cứu khoa học tại Bộ môn gồm hai hướng chính: Vật lý Thiên văn và Vật lý plasma. Các công trình nghiên cứu của Bộ môn được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín như The Astrophysicsal Journal, Astronomy and Astrophysics, The Astrophysical Journal Letters, MNRAS Letters, Physical Review E,...

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Vật lý Thiên văn:

  • Sự hình thành các sao lùn nâu và các ngôi sao có khối lượng cực thấp
  • Quang trắc học, phương pháp đo ngôi sao và quang phổ học của các ngôi sao khối lượng cực thấp và các sao lùn nâu
  • Các hệ sao có khối lượng thấp
  • Từ trường của các ngôi sao lùn siêu lạnh
  • Các đĩa tiền hành tinh xung quanh các ngôi sao lùn siêu lạnh

Vật lý plasma:

  • Phản ứng tổng hợp hạt nhân trong thiên thể có mật độ khối lượng cao
  • Vật lý nguyên tử trong plasma đậm đặc
  • Lưu chất Coulomb: tính chất nhiệt động học và biến đổi pha

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Đối tác