Phòng thí nghiệm

Từ năm 2004 đến nay trường đã đầu tư xây dựng và mở rộng hơn 14 phòng thí nghiệm hiện đại trong các lĩnh vực như Sinh học phân tử, Công nghệ Protein, Kỹ thuật Y sinh, Thiết kế mạch tích hợp, Hệ thống nhúng, Vật lý-Vi điện cơ,...phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu với tổng kinh phí 178 tỉ đồng.

Edit Album Re-Order the Album Images

Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

 • 20131227_luannguyen_9750.jpg
 • 23-24-TA-KTYS_NEW_Artboard 1.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

Bộ môn Vật lý

Phòng thí nghiệm Bộ môn Vật lý

 • IMG_6769.jpg
 • IMG_6770.jpg
 • IMG_6771.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

Khoa công nghệ sinh học

Phòng thí nghiệm Khoa công nghệ sinh học

 • 20131225_luannguyen_9061.jpg
 • 20131225_luannguyen_9080.jpg
 • 20131225_luannguyen_9087.jpg
 • 20131225_luannguyen_9110.jpg
 • 20131226_luannguyen_9470.jpg
 • 20131226_luannguyen_9472.jpg
 • 20131226_luannguyen_9482.jpg
 • DSC_0022.JPG
 • DSC_0201.JPG
 • _MG_7108.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Khoa công nghệ Thông tin

Phòng thí nghiệm Khoa công nghệ Thông tin

 • DSC_0318.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Khoa Điện tử Viễn thông

Phòng thí nghiệm Khoa Điện tử Viễn thông

 • 20131225_luannguyen_9021.jpg
 • 20131225_luannguyen_9031.jpg
 • 20131225_luannguyen_9041.jpg
 • 20131226_luannguyen_9523.jpg
 • IMG_1097.JPG
 • IMG_1102.JPG
 • IMG_1126.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

 • 20131227_luannguyen_9729.jpg
 • 20140227_IMG_0334.JPG
 • IMG_0948.JPG
 • IMG_0957.JPG
 • IMG_0972.JPG
 • IMG_0973.JPG
 • IMG_0977.JPG
 • IMG_0980.JPG
 • IMG_0984.JPG
 • IMG_0986.JPG
 • IMG_0992.JPG
 • IMG_2062.JPG
 • IMG_2069.JPG
 • IMG_2072.JPG
 • IMG_2075.JPG
 • IMG_2083.JPG
 • IMG_2084.JPG
 • IMG_3055.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

Phòng nghiên cứu Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

 • 20131226_luannguyen_9422.jpg
 • 20131226_luannguyen_9432.jpg
 • 20131226_luannguyen_9435.jpg
 • IMG_2027.JPG
 • IMG_2823.JPG
 • IMG_2849.JPG
 • IMG_2858.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Thư viện

Thư viện

 • 20131225_luannguyen_9136.jpg
 • 20131225_luannguyen_9145.jpg
 • 20131225_luannguyen_9146.jpg
 • 20131225_luannguyen_9175.jpg
 • 20131225_luannguyen_9176.jpg
 • 20131225_luannguyen_9177.jpg
 • 20131226_luannguyen_9356.jpg
Đối tác