myIU

Để xem điểm rèn luyện, vui lòng đăng nhập trang Điểm rèn luyện với khoản iuPortal

Để xem các thông tin khác như điểm, thời khóa biểu, học phí, lịch thi và đăng ký môn học, các bạn sinh viên vui lòng vào Edusoftweb để xem.

* Lưu ý: tài khoản đăng nhập iuPortal khác với Edusoftweb. Do đó các bạn sinh viên phải liên hệ Phòng Đào Tạo để biết thông tin tài khoản của mình trên Edusoftweb.

Phòng Đào Tạo

Phòng A2 - 708, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (08) 37244270 - số máy lẻ: 3221, 3229
Fax: (08) 37244271
Website: http://csc.hcmiu.edu.vn/oaa

Đối tác