Thứ Ba, 03/10/2017

Thông báo học bổng sáng tạo và đổi mới (SAIC) của tổ chức CHEER Việt Nam

1.      Yêu cầu dành cho ứng viên:

·         Là sinh viên hệ chính quy tại Đại học Quốc tế tính đến Học kì I (09/2017) của năm học 2017-2018

·         Có điểm tích lũy GPA ít nhất là 3.0 trên thang điểm 4.0

·         Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và các chương trình cộng đồng

·         Có tiềm năng lãnh đạo, sức sáng tạo và đạo đức tốt.

2.      Gía trị học bổng: Tổng giá trị học bổng $2.000

3.      Số lượng học bổng: 2-5 suất

4.      Hồ sơ đăng ký:

·         Đơn đăng kí tham gia Chương trình Học bổng Sáng tạo Và Đổi mới của tổ chức CHEER Việt Nam

·         Bản tóm tắt và miêu tả về thông tin của sinh viên hoặc báo cáo kết quả học tập

·         Chứng minh tài chính

·         02 thư giới thiệu từ Trưởng Khoa/Bộ môn và Cố vấn học tập

·         Thư đề cử từ Trường Đại học Quốc tế

·         Bài viết tự giới thiệu bản thân (Student’s statement) và bài viết mô tả dự án (Project description)

5.      Hạn nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ về Trung tâm Dịch vụ sinh viên quốc tế (Phòng A2.604) trước ngày 01/11/2017

[Trờ về]

Tin khác
Thông báo chương trình trao đổi tại Đại học Lichtenstein (15/09)
Thông báo về việc phát học bổng cho sinh viên (13/07)
Chương trình hè CityU Biomedical Sciences Postgraduate Summer Camp 2017 (31/05)
Chương trình Học bổng ASEAN Leaders Fostering Program 2017-2018 (29/05)
Học bổng cho sinh viên quốc tế tại trường UNSW Business School (Australia) (23/05)
Chương trình học bổng Endeavour 2018 (09/05)
Thông báo về chương trình Học bổng giao lưu sinh viên với thành phố Daegu (Hàn Quốc) (04/05)
Honda Việt Nam khởi động Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Giải thưởng Honda Y-E-S) Năm thứ 12 – 2017 (27/04)
Học bổng thạc sĩ chuyên ngành tài chính tại đại học Lichtenstein (26/04)
Học bổng chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc (06/03)

Đối tác